Tidigare uppdateringar

Nedan finns dokumentationen från tidigare uppdateringar av RUS-indikatorer. Filerna visar de instruktioner RUS gett inför de olika uppdateringarna, samt listorna över vilka indikatorer som varit aktuella för respektive uppdatering.