Indikatoruppdatering våren 2018

På den här sidan publiceras material som underlättar länsstyrelsernas uppdatering av texter till RUS-indikatorer. Det gäller främst malltexter, men även dataunderlag och annan information om uppdateringen.

Tidplan våren 2018

januari: Information om vilka indikatorer som ska uppdateras (preliminär lista).

1-16 februari: Indikatorapplikationen är öppen för länsstyrelsernas uppdatering.

19-23 februari:  RUS granskar indikatortexterna.

31 mars: Publicering på miljomal.se

 

Lista över indikatorer som ska uppdateras

På länsnivå uppdateras endast de indikatorer som har nyare data och kommer att ligga kvar på miljömål.se tills vidare.

De indikatorer som kommer att presenteras på sverigesmiljömål.se den 31 mars uppdateras på regional nivå under hösten 2018 (enligt preliminär plan).

 

För länsstyrelserna gäller följande:

Indikatorer som uppdateras nationellt och regionalt. Länsstyrelserna uppdaterar sina regionala texter.

  • Ekologisk mjölk
  • Fjällrävsföryngringar
  • Föryngring av flodpärlmussla
  • Myrskyddsplanens genomförande (försenad dataleverans)

Länsegna indikatorer som uppdateras av respektive länsstyrelse.

  • Kollektivtrafik – omfattning, Jönköpings län

 

Underlag för uppdateringen

Malltexter

RUS har inte tagit fram nya malltexter inför denna uppdatering, utan utgå från era befintliga indiaktortexter.   

Dataunderlag

Dataunderlaget är infört i miljömål.se:s webbgränssnitt, det vill säga diagram och kartor är uppdaterade! Däremot kan dataunderlaget underlätta uppdateringen av de länsvisa kommentartexterna samt vara intressant att ladda hem och kommunicera i andra sammanhang, så därför gör vi även datafilerna tillgängliga.

Ekologisk mjölk

Fjällrävsföryngringar

Föryngring av flodpärlmussla

Lathunden

Lathunden, som du laddar ner genom länken nedan, ger information om hur du skriver din kommentar och hur du går till väga när du ska lägga in texterna i miljömålsportalens webbgränssnitt. I allmänhet kan du utgå ifrån den tidigare kommentaren för ditt län. Men i underlaget (som du laddar ner genom zip-filerna här ovan) finns också kommentarer från RUS samt övrig information.

Lathund för indikatoruppdateringarna; rev 2017-11-29 (kräver inloggning till Miljömålsportalens arbetswebb)

Kontaktpersoner

  • Om du har frågor om indikatorerna och deras underlag, kontakta respektive indikatoransvarig i RUS (Ansvarig person namnges i underlagsmaterialet samt i indikatorlistan).
  • Generella frågor om indikatorer och uppdateringen riktas till RUS indikatorsamordnare, Monika Puch, Länsstyrelsen Skåne.
  • Vid problem med inloggning kontakta Naturvårdsverket.

 

Var och när du lägger in dina texter?

Texterna rapporteras in på miljömålsportalens webbgränssnitt. Du hittar indikatorapplikationen genom länken nedan. (OBS! Öppen för Länsstyrelserna 1-16 februari)

Samma lösenord som tidigare gäller för länen. Lösenorden finns på miljömålsportalens arbetswebb (länk nedan).

Alla andra frågor kring indikatorer och uppdatering riktas till RUS.

 Lösenord (kräver inloggning till Miljömålsportalens arbetswebb)

Här loggar du in på indikatorapplikationen (Miljömålsportalens webbgränssnitt): http://www.miljomal.se/ia

 

Att tänka på gällande texterna

Länstexten ska inledas med en rubrik som lyfter fram något viktigt, om möjligt sammanfattar budskapet. Rubriken ska alltså inte vara namnet på indikatorn.

Texten bör enligt lathunden behandla: PROBLEM/SYFTE, NULÄGE, TREND och VÄRDERING. Men använd inte dessa begrepp som mellanrubriker.

Texten ska ha en god koppling till diagrammet. Som komplettering kan egna data eller annan information redovisas i texten, men ger de en annan bild av utvecklingen än diagrammet måste det förklaras. En tolkning och värdering av utvecklingen ska finnas med. Skriv inte för långa texter. Rekommenderad textlängd är 500 - 1 200 tecken (inklusive blanksteg).

Om man vill skriva mer än 1 200 tecken om vad indikatorns data säger om ens län, då kan man utnyttja funktionen "fördjupning" - en extra sida där man kan utveckla sitt resonemang i en längre text, kompletterande diagram, tabeller, bilder, länkar mm.