Indikatoruppdatering våren 2017

På den här sidan publiceras material som underlättar länsstyrelsernas uppdatering av texter till RUS-indikatorer. Det gäller främst malltexter, men även dataunderlag och annan information om uppdateringen.

Tidplan våren 2017

20 december: Information om vilka indikatorer som ska uppdateras (preliminär lista).

6 februari - 3 mars: Indikatorapplikationen är öppen för länsstyrelsernas uppdatering. OBS! Det hålls inget särskilt webbmöte. Kontakta Monika Puch ifall ni behöver stöd/hjälp.

3 - 17 mars:  RUS granskar indikatortexterna.

21 mars: Publicering på miljomal.se

 

Lista över indikatorer som ska uppdateras

Totalt ska ca 40 indikatorer uppdateras. Se hela listan i excelfilen nedan.

För länsstyrelserna gäller följande:

 

Indikatorer som uppdateras nationellt och regionalt. Länsstyrelserna uppdaterar sina regionala texter.

 • Ekologisk mjölk
 • Fjällrävsföryngringar
 • Föryngring av flodpärlmussla
 • Hudcancerfall – malignt melanom
 • Hudcancerfall – tumör i huden, ej malignt melanom
 • Nedfall av kväve
 • Nedfall av svavel
 • Skydd av våtmarker
 • Skyddade fjällmiljöer
 • Vattenskyddsområden

Jämfört med den preliminära listan från december har följande har strukits:

 • Anlagda våtmarker
 • Myrskyddsplanens genomförande
 • Strandnära byggande vid havet
 • Strandnära byggande vid sjöar och vattendrag
 • Miljöledningssystem

Länsegna indikatorer som uppdateras av respektive länsstyrelse.

 • Kollektivtrafik – omfattning, Jönköpings län
 • Resor med kollektivtrafik,  Östergötlands län
 • Fosfor i sjöar,  Södermanlands län

 

I excel-tabellen nedan finner du den totala listan över vilka indikatorer som uppdateras under våren 2017.

Indikatoruppdatering våren 2017 total lista 170203.xlsx

Underlag för uppdateringen

Malltexter

Indikatoransvariga inom RUS arbetsgrupp skriver malltexter till de indikatorer som ska uppdateras regionalt. I vissa fall kan du använda malltexterna utan större korrigeringar. I andra fall är texten skriven som kommentar för ett visst län och kan behöva större bearbetning för att passa ditt län, men visar vilka frågeställningar som kan vara bra att ta upp. Du har också i allmänhet ditt läns gamla kommentar att utgå ifrån.

Malltextdokumenten innehåller i vissa fall även viktig information om indikatorn.

Malltexter

Dataunderlag

Dataunderlaget är infört i miljömål.se:s webbgränssnitt, det vill säga diagram och kartor är uppdaterade! Däremot kan dataunderlaget underlätta uppdateringen av de länsvisa kommentartexterna samt vara intressant att ladda hem och kommunicera i andra sammanhang, så därför gör vi även datafilerna tillgängliga.

Dataunderlag

Lathunden

Lathunden, som du laddar ner genom länken nedan, ger information om hur du skriver din kommentar och hur du går till väga när du ska lägga in texterna i miljömålsportalens webbgränssnitt. I allmänhet kan du utgå ifrån den tidigare kommentaren för ditt län. Men i underlaget (som du laddar ner genom zip-filerna här ovan) finns också kommentarer från RUS samt övrig information.

Lathund för indikatoruppdateringarna (kräver inloggning till Miljömålsportalens arbetswebb)

Kontaktpersoner

 • Om du har frågor om indikatorerna och deras underlag, kontakta respektive indikatoransvarig i RUS (Ansvarig person namnges i underlagsmaterialet samt i indikatorlistan).
 • Generella frågor om indikatorer och uppdateringen riktas till RUS indikatorsamordnare, Monika Puch, Länsstyrelsen Skåne.
 • Vid problem med inloggning kontakta Naturvårdsverket.

Var och när du lägger in dina texter?

Texterna rapporteras in på miljömålsportalens webbgränssnitt. Du hittar indikatorapplikationen genom länken nedan. (OBS! Öppen för Länsstyrelserna 6 februari - 3 mars)

Samma lösenord som tidigare gäller för länen. Lösenorden finns på miljömålsportalens arbetswebb (länk nedan).

Alla andra frågor kring indikatorer och uppdatering riktas till RUS.

 Lösenord (kräver inloggning till Miljömålsportalens arbetswebb)

Här loggar du in på indikatorapplikationen (Miljömålsportalens webbgränssnitt): http://www.miljomal.se/ia (OBS! Öppnas inte upp för Länsstyrelserna förrän i 6 februari 2017)

Att tänka på gällande texterna

Länstexten ska inledas med en rubrik som lyfter fram något viktigt, om möjligt sammanfattar budskapet. Rubriken ska alltså inte vara namnet på indikatorn.

Texten bör enligt lathunden behandla: PROBLEM/SYFTE, NULÄGE, TREND och VÄRDERING. Men använd inte dessa begrepp som mellanrubriker.

Texten ska ha en god koppling till diagrammet. Som komplettering kan egna data eller annan information redovisas i texten, men ger de en annan bild av utvecklingen än diagrammet måste det förklaras. En tolkning och värdering av utvecklingen ska finnas med. Skriv inte för långa texter. Rekommenderad textlängd är 500 - 1 200 tecken (inklusive blanksteg).

Om man vill skriva mer än 1 200 tecken om vad indikatorns data säger om ens län, då kan man utnyttja funktionen "fördjupning" - en extra sida där man kan utveckla sitt resonemang i en längre text, kompletterande diagram, tabeller, bilder, länkar mm.