Aktuell uppdatering

På den här sidan publiceras material som underlättar länsstyrelsernas uppdatering av texter till RUS-indikatorer. Det gäller främst malltexter, men även dataunderlag och annan information om uppdateringen.

Tidplan hösten 2017

27 juni: Information om vilka indikatorer som ska uppdateras (preliminär lista).

2 oktober: Informationsmöte (presentation)

2-31 oktober: Indikatorapplikationen är öppen för länsstyrelsernas uppdatering.

1-10 november:  RUS granskar indikatortexterna.

15 november: Publicering på miljomal.se

 

Lista över indikatorer som ska uppdateras

Totalt ska 29 indikatorer uppdateras regionalt. Se hela listan i excelfilen nedan.

 

För länsstyrelserna gäller följande: 

 

Indikatorer som uppdateras nationellt och regionalt (18 st). Länsstyrelserna uppdaterar sina regionala texter.

 • Ammoniakutsläpp
 • Ekologisk animalieproduktion
 • Förorenade områden
 • Grusanvändning
 • Hushållsavfall (OBS! Förändrad på regional nivå; numera insamlad mängd avfall, tidigare behandlad mängd avfall)
 • Klimatpåverkande utsläpp
 • Kväveoxidutsläpp
 • Körsträcka med bil
 • Q-märkt
 • Strandnära byggande vid havet
 • Strandnära byggande vid sjöar och vattendrag
 • Svaveldioxidutsläpp
 • Tillförsel av fosfor till kusten
 • Tillförsel av kväve till kusten
 • Utsläpp av flyktiga organiska ämnen
 • Utsläpp av PM2,5
 • Vindkraftsel
 • Åkermark

 

Indikatorer som fanns med på den preliminära listan, men som INTE ska uppdateras

 • Anlagda våtmarker
 • Ekologiskt odlad mark
 • Energianvändning
 • Partiklar PM10 i luft
 • Länsegna indikatorer som uppdateras av respektive länsstyrelse.

  • Antal isdygn - Jämtlands län

   

  I excel-tabellen nedan finner du den totala listan över vilka indikatorer som uppdateras under hösten 2017.

  Indikatoruppdatering hösten 2017 slutlig lista 170929.xlsx

   

  Underlag för uppdateringen

  Malltexter

  Indikatoransvariga inom RUS arbetsgrupp skriver malltexter till de indikatorer som ska uppdateras regionalt. I vissa fall kan du använda malltexterna utan större korrigeringar. I andra fall är texten skriven som kommentar för ett visst län och kan behöva större bearbetning för att passa ditt län, men visar vilka frågeställningar som kan vara bra att ta upp. Du har också i allmänhet ditt läns gamla kommentar att utgå ifrån.

  Malltextdokumenten innehåller i vissa fall även viktig information om indikatorn.

  Dataunderlag

  Dataunderlaget är infört i miljömål.se:s webbgränssnitt, det vill säga diagram och kartor är uppdaterade! Däremot kan dataunderlaget underlätta uppdateringen av de länsvisa kommentartexterna samt vara intressant att ladda hem och kommunicera i andra sammanhang, så därför gör vi även datafilerna tillgängliga.

  Lathunden

  Lathunden, som du laddar ner genom länken nedan, ger information om hur du skriver din kommentar och hur du går till väga när du ska lägga in texterna i miljömålsportalens webbgränssnitt. I allmänhet kan du utgå ifrån den tidigare kommentaren för ditt län. Men i underlaget (som du laddar ner genom zip-filerna här ovan) finns också kommentarer från RUS samt övrig information.

  Lathund för indikatoruppdateringarna; rev 2017-09-22 (kräver inloggning till Miljömålsportalens arbetswebb)

  Kontaktpersoner

  • Om du har frågor om indikatorerna och deras underlag, kontakta respektive indikatoransvarig i RUS (Ansvarig person namnges i underlagsmaterialet samt i indikatorlistan).
  • Generella frågor om indikatorer och uppdateringen riktas till RUS indikatorsamordnare, Monika Puch, Länsstyrelsen Skåne.
  • Vid problem med inloggning kontakta Lars Edman, Naturvårdsverket.

   

  Var och när du lägger in dina texter?

  Texterna rapporteras in på miljömålsportalens webbgränssnitt. Du hittar indikatorapplikationen genom länken nedan. (OBS! Öppen för Länsstyrelserna 2-31 oktober)

  Samma lösenord som tidigare gäller för länen. Lösenorden finns på miljömålsportalens arbetswebb (länk nedan).

  Alla andra frågor kring indikatorer och uppdatering riktas till RUS.

   Lösenord (kräver inloggning till Miljömålsportalens arbetswebb)

  Här loggar du in på indikatorapplikationen (Miljömålsportalens webbgränssnitt): http://www.miljomal.se/ia (OBS! Öppnas inte upp för Länsstyrelserna förrän 2 oktober 2017)

   

  Att tänka på gällande texterna

  Länstexten ska inledas med en rubrik som lyfter fram något viktigt, om möjligt sammanfattar budskapet. Rubriken ska alltså inte vara namnet på indikatorn.

  Texten bör enligt lathunden behandla: PROBLEM/SYFTE, NULÄGE, TREND och VÄRDERING. Men använd inte dessa begrepp som mellanrubriker.

  Texten ska ha en god koppling till diagrammet. Som komplettering kan egna data eller annan information redovisas i texten, men ger de en annan bild av utvecklingen än diagrammet måste det förklaras. En tolkning och värdering av utvecklingen ska finnas med. Skriv inte för långa texter. Rekommenderad textlängd är 500 - 1 200 tecken (inklusive blanksteg).

  Om man vill skriva mer än 1 200 tecken om vad indikatorns data säger om ens län, då kan man utnyttja funktionen "fördjupning" - en extra sida där man kan utveckla sitt resonemang i en längre text, kompletterande diagram, tabeller, bilder, länkar mm.