Uppföljning och utvärdering

RUS svarar för samordning mellan olika berörda parter, inklusive nationella myndigheter och kommuner. Detta innebär bland annat stöd till länsstyrelserna vid uppföljning och utvärdering.

På dessa sidor hittar du information om:

  • Boverkets årliga miljömålsenkät (2006-2015 & 2019)
  • Indikatorer på sverigesmiljömål.se
  • Stöd inför länsstyrelsernas årliga regionala målbedömningar