Fördjupad utvärdering 2019

Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019 (FU 2019) överlämnades till regeringen vid ett seminarium den 30 januari. Länsstyrelserna har bidragit till  FU 2019 genom sin årliga uppföljning av miljömålen och genom aktiv medverkan i samtliga sex temagrupper som tagit fram åtgärds- och styrmedelsförslag.

​Utvärderingen är ett användbart underlag för att regionalt och lokalt kommunicera den nationella bilden av miljötillstånd, pågående miljöarbete, behov och utmaningar. Miljömålssamordnare och andra kan internt inom sin organisationen och externt berätta om FU 2019 och hur det påverkar det egna arbetet i länet. PPT från seminariet 30 januari kan då användas. Det kan ske i styrgrupper för miljömålsarbetet, för ledningar, på avdelningar och enheter och externt för kommunerna, näringsliv, verksamhetsutövare, klimat- och miljöråd och partnerskap av olika slag.

 

Länkar:

Huvudrapporten

Samlade rapporter i arbetet

Arbetsrapport från temagruppen om hållbar konsumtion och produktion

Överlämningsseminariet

Presentationen från seminariet