Workshops om Klimat och energi i länstransportplanerna 2019

Korta föreläsningar varvades med grupparbeten kring behovet av att integrera klimat och energi i den påbörjade revideringen av länstransportplanerna (2022-2033).