Transporter

En del i RUS uppdrag är att ge stöd till och utveckling av åtgärdsarbetet.

Så mycket bättre - om nya infrastrukturprocessen 2012

RUS anordnade den 8 mars 2012 ett heldagsseminarium om infrastrukturplaneringens betydelse för miljömålen, och miljömålens roll i infrastrukturplaneringen. Detta kan tyckas länge sedan nu, men ledtiderna är långa och många frågeställningar är idag de samma som då.

Ta del av seminariedokumentationen.


Länstransportplaner - seminarium i Stockholm den 9 september 2014

RUS anordnar ett seminarium med workshop för att diskutera och få belyst vilka faktiska möjligheter det finns att följa upp länstransport-planer inom miljömålssystemet. Seminariet bygger på den studie som VTI gjort på RUS uppdrag. VTI har kartlagt hur det årliga utfallet av länstransportplanerna perioden 2014-2025 kommer att redovisas och lämnat förslag på indikatorer samt hur dessa kan dataförsörjas med hjälp befintlig och kommande statistik som Trafikverket och dess regioner behöver ta fram. Rapporten är på 60 sidor och är grunden för det vidare arbetet med frågan om indikatorer i seminariets workshops.  

Läs rapporten!

Gemensam summering av grupparbeten – anteckningar från avslutande diskussionen 140909