Tvärsektoriellt möte om miljömålen den 21 oktober

Den 21 oktober träffades miljömålssamordnare och företrädare från olika länsstyrelser för att diskutera förutsättningarna för en ökad integration över funktions- och sektorsgränserna i miljömålsarbetet.
Mötet hade som ett viktigt syfte att understödja länsstyrelsernas arbete med uppdrag 51 i regleringsbrevet för 2015, om integrering av miljömålen i verksamheten.
21 oktobermötet. Foto: Jens Mattsson.

Dagen inleddes med presentationer rörande miljömålsuppdraget och arbetet med miljömålen vid länsstyrelserna. Under eftermiddagen arrangerades två gruppdiskussioner med utgångspunkt i frågeställningar beträffande integreringen av miljömålen i länsstyrelsens olika verksamhetsgrenar samt miljömålsarbetet förutsättningar att nå över sektorsgränserna. Dokumentationen från mötet kommer att ligga till grund bland annat för förslag till samverkansåtgärder till Miljömålsrådets åtgärdslista och kommer också kunna användas i länsstyrelsernas eget åtgärdsarbete. 

 

Enkät om arbetssätt i anslutning till regleringsbrevsuppdrag 51

I länsstyrelsernas årsredovisning av uppdrag 51, om miljömålsintegrering, kan utläsas 32 olika arbetssätt som länsstyrelserna använder sig av i miljömålsarbetet. I en enkät tillfrågades hur många länsstyrelser som använder respektive arbetssätt.

Resultat från enkäten 

 

Skype-möte om regleringsbrevsuppdrag 51 (2016-10-28)

Presentation

Minnesanteckningar (publiceras snarast möjligt)

Inspelning (mp4-format)

RUS vägledning för årlig redovisning av uppdrag 51