Konsumtionsprojektet

Projektets syfte var att belysa, utifrån exempel, hur länsstyrelsens roll kan och bör se ut gällande offentlig och privat konsumtion gentemot kommuner och andra berörda verksamheter i arbetet för att bidra till en ökad miljömässigt hållbar konsumtion.

Rapporten "Länsstyrelsens roll och ansvar i arbetet med konsumtion" är klar och finns som pdf tillsammans med bilagor i högerboxen.

Förstudiens huvudsakliga målsättning har varit att ta fram en rapport som ger praktisk och användbar vägledning i det fortsatta arbetet med hållbar konsumtion för länsstyrelserna. Rapporten innehåller:

  • En sammanställning och analys av exempel på insatser som länsstyrelser runt om i landet bidragit till på ett eller annat sätt
  • Förslag på fortsatt arbete
  • En analys av befintliga visualiserings-, beräknings- och uppföljningsverktyg
  • En analys av länsstyrelsens uppdrag och roll i det fortsatta arbetet.
  • En presentation av området konsumtion

Arbetsmaterial kommer fortlöpande att publiceras på den här platsen för den som vill läsa mer och förhoppningsvis få inspiration. Har ni frågor kontakta gärna Emilie Vejlens, emilie.vejlens@lansstyrelsen.se