Exempel från länsstyrelserna

Efter hand som Länsstyrelserna arbetar med hållbar konsumtion kommer vi att samla på oss en mängd med erfarenheter som vi kan dela med oss av.

Som tydliggörs i RUS projekt "Länsstyrelsens roll och ansvar i arbetet med konsumtion" har länsstyrelserna i uppdrag att arbeta med hållbar konsumtion.

För att sprida exempel mellan länsstyrelserna kring hur man kan arbeta med hållbar konsumtion har RUS här sammanställt den information vi har fått genom projektet i "Exempel från länen på konsumtionsaktiviteter".

RUS kommer några gånger per år att via mejl be länsstyrelserna fylla på med exempel och länkar för att sedan uppdatera denna sammanställning. De uppgifter RUS då önskar för varje insats är:

  • Projektägare/projektledare
  • På vilket sätt har länsstyrelsen varit involverad?
  • Utifrån vilket uppdrag?
  • Vilka fler aktörer har varit medverkande/involverade?
  • Vilken var målgruppen för insatsen?
  • Vilket konsumtionsområde har inkluderats (Mat, boende, resor, shopping, offentlig verksamhet)
  • Har projektet utvärderats, vad är slutsatsen?
  • Förväntad/beräknad effekt?
  • Nämn några framgångsfaktorer!