Hållbar konsumtion

Generationsmålet är vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället. Enligt det målet ska konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsaka så små miljö- och hälsoproblem som möjligt.

Generationsmålets strecksats, som beskriver att konsumtionsmönstren av varor och tjänster ska orsaka så små miljö- och hälsoproblem som möjligt, är en tydlig signal till alla myndigheter, inklusive länsstyrelser, att vi har ett ansvar att ta hänsyn till konsumtionens miljö- och hälsopåverkan, också i andra länder.

På dessa sidor har vi samlat underlag som kan utgöra stöd för länsstyrelsernas åtgärdsarbete inom konsumtionsområdet.

​Aktuellt

2017-11-13

Upphandlingsturnén som är ett samarbete mellan RUS, Upphandlingsmyndigheten och Kemikalieinspektionen fortsätter även under 2018. Varje länsstyrelsen håller i inbjudningar, anmälningar, lokaler och förtäring. De nationella myndigheterna står för programmet.

  • Syftet är att lyfta upphandlingen som verktyg i åtgärdsarbetet för Giftfri miljö och underlätta för nätverksbyggande i länen.
  • Målgrupp är i första hand kommuner, landsting och hela kedjan som är inblandad vid en upphandling. Det för att det är viktigt att alla led förstår vikten av att ställa krav och hur det ska hanteras av olika roller i kedjan. Välkomna är upphandlare, sakkunniga, inköpare, beslutsfattare (chefer o politiker) och företag.

Alla län har anmält en kontaktperson till RUS (Emilie Vejlens) och det är i första hand de som får fortlöpande information och har kontakt med RUS. De datum som är klara så här långt är:

 

DatumLän

21 november 2017

8 mars 2018

17 april 2018

25 april 2018

26 april 2018

2 maj 2018

Uppsala

Örebro

Visby

Jönköping

Växjö

Stockholm

 

Ta del av föreläsningsmaterialet
Upphandling som verktyg för en giftfri vardag