Hållbar konsumtion

Generationsmålet är vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället. Enligt det målet ska konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsaka så små miljö- och hälsoproblem som möjligt.

Generationsmålets strecksats, som beskriver att konsumtionsmönstren av varor och tjänster ska orsaka så små miljö- och hälsoproblem som möjligt, är en tydlig signal till alla myndigheter, inklusive länsstyrelser, att vi har ett ansvar att ta hänsyn till konsumtionens miljö- och hälsopåverkan, också i andra länder.

På dessa sidor har vi samlat underlag som kan utgöra stöd för länsstyrelsernas åtgärdsarbete inom konsumtionsområdet.

​Aktuellt

2018-10-30

Upphandlingsturnén i samarbete mellan länsstyrelserna (RUS), Kemikalieinspektionen (Kemi) och Upphandlingsmyndigheten (UHM) har under år 2017 och 2018 besökt 20 av de 21 länen. Vi har haft två utvärderingsmöten med alla tre myndigheterna. Målet med turnén var att nå hela kedjan (beslutsfattare, beställare och upphandlare) med en kunskapshöjande och motiverande dialog. Vilket vi bedömer att vi uppnått. UHM och Kemi säger att de haft en oerhörd hjälp av er på länen och att kontakterna fungerat smidigt. De får många förfrågningar om att komma ut i landet och det här konceptet har underlättat mycket för dem. SKL (Sveriges kommuner och landsting) har också varit mycket positiva till att det genom det här upplägget möjliggjort för deltagare från kommuner och landsting att vara med utan långa resor. Så tack alla för bra jobb!!

Nu diskuteras en fortsättning. De andra myndigheterna är intresserade av en fortsättning men då kanske till 4-5 län (hösten 2019 eller senare). Från deltagare har det kommit in olika önskemål: en fortsättning med djupdykning i upphandlingsmyndighetens verktyg, eller en upprepning av samma upplägg för de som inte kunde delta vid första tillfället eller med annat tema än kemikalier. Beroende på intresse och möjlighet för de nationella myndigheterna kan det bli en fortsättning.

Ta del av föreläsningsmaterialet
Upphandling som verktyg för en giftfri vardag