Referensgrupp för konsumtion och giftfri vardag

En referensgrupp inom området konsumtion och giftfri vardag har skapats. Anledningen till att samla ihop en referensgrupp är för att det har funnits ett behov inom RUS för att ha en bredare grupp inom konsumtion/giftfri vardag.

Konsumtionsfrågan finns inte som särskilt uppdrag men är en viktig fråga inom miljömålsarbetet. Vår tanke är att hålla gruppen liten för att ge utrymme till diskussion vid skypemöten. Vi kan utöka gruppen efter behov och också ha möten där vi bjuder in alla länsstyrelser.

RUS är sammankallande och tar sekreterarskapet i gruppen. RUS ansvarar också för huvuddelen av länsstyrelsegemensamt verkställande vid behov.

 

Mötesanteckningar

Mötesanteckningar den 20 september 2018

Mötesanteckningar den 29 maj 2018

Mötesanteckningar 14 mars 2018

Mötesanteckningar 17 januari 2018

Mötesanteckningar 20 november 2017

Mötesanteckningar 10 maj 2017

Mötesanteckningar 15 mars 2017

Länens planerade insatser under 2017

Mötesanteckningar 17 januari 2017

Mötesanteckningar 30 november 2016

Mötesanteckningar 13 oktober 2016.pdf

Mötesanteckningar 30 augusti 2016.pdf