Referensgrupp för konsumtion och giftfri vardag

En referensgrupp inom området konsumtion och giftfri vardag har skapats. Anledningen till att samla ihop en referensgrupp är för att det har funnits ett behov inom RUS för att ha en bredare grupp inom konsumtion/giftfri vardag.

Konsumtionsfrågan finns inte som särskilt uppdrag men är en viktig fråga inom miljömålsarbetet. Vår tanke är att hålla gruppen liten för att ge utrymme till diskussion vid skypemöten. Vi kan utöka gruppen efter behov och också ha möten där vi bjuder in alla länsstyrelser.

RUS är sammankallande och tar sekreterarskapet i gruppen. RUS ansvarar också för huvuddelen av länsstyrelsegemensamt verkställande vid behov.

Föreläsning om hållbara finanser 8 november 2018

Den 8 november ordnade RUS en föreläsning med Elin Dahlman om hållbara finanser för länsstyrelserna. Elin berättar om hur Region Västmanland kommit igång med sitt arbete för hållbara finanser och vilka verktyg de använder. Hon visade också vilka resultat de nått så här långt. Föreläsningen hölls via Skype och spelades in i två delar. En del visar själva föreläsningen och en frågestunden. Se gärna föreläsningen med interna och externa grupper för att sprida arbetssättet vidare!

Föreläsning Hållbara finanser med Elin Dalman, Region Västmaland

PPT av Elin Dalman, Region Västmaland

Frågestund

 

Mötesanteckningar

Mötesanteckningar 11 november.docx

Mötesanteckningar 6 september 2019.docx

Mötesanteckningar den 28 maj.pdf

Mötesanteckningar den 6 mars.pdf

Mötesanteckningar den 16 januari 2019

Mötesanteckningar den 20 november 2018

Mötesanteckningar den 20 september 2018

Mötesanteckningar den 29 maj 2018

Mötesanteckningar 14 mars 2018

Mötesanteckningar 17 januari 2018

Mötesanteckningar 20 november 2017

Mötesanteckningar 10 maj 2017

Mötesanteckningar 15 mars 2017

Länens planerade insatser under 2017

Mötesanteckningar 17 januari 2017

Mötesanteckningar 30 november 2016

Mötesanteckningar 13 oktober 2016.pdf

Mötesanteckningar 30 augusti 2016.pdf