Välj och vraka! Vägledning och goda exempel inom kulturmiljöarbetet.

Välj och vraka! Vägledning och goda exempel på åtgärds-arbete kulturmiljö-miljömål är som titeln antyder tänkt att fungera som en exempelsamling men också en vägledning till ett förbättrat miljömålsarbete vad gäller kulturmiljöaspekter. Den riktar sig till länsstyrelserna och de verksamheter som kan relateras till miljömåls- och kulturmiljöarbete.
Bild: stadsmiljö i Jönköping. Foto: Camilla Zilo.

Kulturmiljön är en självklar del i begreppen miljö och hållbar utveckling och ingår i de miljömål som beslutats av regering och riksdag. Länsstyrelserna har ett viktigt regionalt uppdrag i arbetet för att nå miljömålen. Den här skriften har tagits fram för att stödja och inspirera länsstyrelserna i deras åtgärdsarbete för miljömålens kulturmiljödelar. Den riktar sig till länsstyrelserna och de verksamheter som kan relateras till miljömålsarbete och kulturmiljöarbete. Den har tagits fram av länsstyrelsernas samverkansorgan RUS (Regional utveckling och Samverkan i miljömålssystemet). Arbetet har huvudsakligen utförts under 2012. För texterna svarar projektledaren Kristofer Sjöö, fd Länsstyrelsen i Hallands län och Coco Dedering, Länsstyrelsen i Kalmar län(kulturmiljörepresentant i RUS ar

Det övergripande syftet med projektet var att synliggöra och utveckla åtgärdsarbetet avseende kulturmiljörelaterat miljömålsarbete. Målsättningen har varit att visa goda exempel på åtgärdsarbete, att lyfta fram arbetsformer och metoder som har förmågan att leda miljömålsarbetet i rätt riktning samt att bidra till att sätta miljömålsfrågorna högre upp på agendan inom kulturmiljöområdet och vice versa. Arbetet skulle resultera i en vägledning eller goda-exempel-samling avseende åtgärdsarbete inom kulturmiljöområdet – som utgörs av föreliggande vägledning Välj och vraka!  

Titeln anspelar på rapportens många teman och exempel, och länsstyrelsernas möjligheter att välja och vraka bland dessa, för att utveckla sitt åtgärdsarbete och stärka kopplingen mellan miljömålen och kulturmiljöarbetet. Innehållet kan ses som ett smörgåsbord. Den som inte är så hungrig kan välja något litet att jobba vidare med, den som är mer sugen på förändring tar sig an fler utvecklingsområden. Varsågoda, välj och vraka!

Vägledningen

Välj och vraka

Vägledningen indelad i kapitel

Förord

Inledning

Miljömålssystemet

Kulturmiljö och miljömål

Temaområden

Verktyg

Övergripande

Kunskap

Fysisk planering

Utåtriktat arbete

Vård

Tvärsektoriellt

 Skydd

 Listning av åtgärder

​1. Introduktion (160422)

- presentation 
- inspelning del 1 
- inspelning del 2 

2. Övergripande arbete, strategier och program (160429)

- presentation 
- inspelning

3. Utåtriktat arbete – att kommunicera miljömål (160511)

- presentation 
- inspelning del 1 
- inspelning del 2

4. Kunskapsuppbyggnad (160516)

- presentation
- inspelning

5. Fysisk planering (160520)

- presentation
- inspelning

6. Vård med miljömålsnytta (160527)

- presentation
- inspelning

7. Tvärsektoriell samverkan (160601)

- presentation
- inspelning

8. Lagstiftning och skydd (160603)

- presentation
- inspelning

9. Avslutning och avstamp inför höstens workshopar(160608)

- presentation
- inspelning