Samhällsekonomisk analys

De regionala miljömålsmyndigheterna behöver kompetensstöd i samhällsekonomisk analys. Resurs har Stefan Jendteg, nationalekonom vid Länsstyrelsen Skåne varit. Projektet riktade sig till miljömålssamordnare, men även andra intresserade.

Länsstyrelserna kommer i sitt arbete med miljömålsåtgärderna att behöva fortlöpande kompetensstöd vad gäller samhällsekonomiska aspekter på åtgärdsarbetet, inte minst för att öka den egna kompetensen att beställa och tolka ekonomiska analyser. Stefan Jendteg (fd Länsstyrelsen i Skåne) har arbetat med projektet. Under 2017 kommer en skrift att publiceras som är tänkt att fungera som ett stöd till länen.