Vägledning för näringslivets arbete med miljömål

RUS vägledning för näringslivets arbete med miljömål och miljödelarna av Agenda 2030 är nu klar.

Materialet är diskuterat och förankrat i ett projekt där flera parter deltagit: berörda länsstyrelseverksamheter, Karlstads kommun, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Företagarna, Svenskt Näringsliv och branschorganisationer till dem samt regeringens tidigare miljömålssamordnare för näringslivet. Enkät till länsstyrelserna och annan dialog, bl.a. på Nobelmötet för miljömålssamordnarna, har bidragit i arbetet.

Ambitionen är att materialet ska vara till nytta för företag och myndigheter och stimulera till nya samverkansprocesser och initiativ i länen.

Materialet består av:

Generell vägledning riktad till myndigheter, kommuner och offentliga organisationer

Vägledning_myndigheter.PNG

 

Generell vägledning riktad direkt till företag, med fokus på små och medelstora företag

Små företag.PNG

 

Branschspecifik vägledning för bygg- och fastighetsbranschen

Vägledning_bygg.PNG

 

 Branschspecifik vägledning för bildemonterare

Vägledning_bilåtervinnare.PNG

 

Branschspecifik lathund för bildemonterare

lathund_bilåtervinnare.PNG