MILSA - Utbildning för nyanlända

RUS har tillsammans med MILSA - Utbildningsplattform för samhälls- och hälsokommunikatörer tagit fram material som används i utbildningar för nyanlända.