Nationella emissionsdatabasen

Välkomna till den nationella databasen för luftutsläpp (emissioner). Utsläppsstatistiken som presenteras i databasen finns tillgänglig på läns- och kommunnivå.

På nationell nivå är utsläppssiffror tillgängliga i december året efter utsläppsåret, och cirka 6-8 månader senare blir dessa tillgängliga på läns- och kommunnivå. Senaste uppdatering skedde i månadsskiftet juni/juli och det är ambitionen även för 2021.

Uppgifterna i databasen utgår från Sveriges officiella utsläppsstatistik, som rapporteras bland annat till klimatkonventionen och luftvårdskonventionen.

Utsläppen för Sverige har fördelats över landet i ett rutnät där rutorna motsvarar 1 km2. Fördelningen sker med hjälp av relevant statistik och geografiska data, till exempel vägnät, betesmark, avverkad skog, befolkningsuppgifter.

Presentationer

Utsläppsdata presenteras på tre olika sätt (se även meny till vänster):

  1. På karta (läns- och kommunnivå)
  2. I diagram (nationell och länsnivå)
  3. I Excel-fil (nationell, läns- och kommunnivå. Data på kommunnivå finns i de länsvisa datafilerna)

OBS! Rensa temporära internetfiler från din webbhistorik ifall du har laddat ner excelfiler tidigare år. Annars finns det risk för att datorn väljer den gamla filen före den uppdaterade eftersom filnamnen är oförändrade. Alternativt ange att datorn ska kontrollera om det finns senare versioner av lagrade sidor automatiskt under webbläsarens inställningar. För en del användare fungerar enbart diagramfunktionen via Google Chrome.

Användarmanual

Hur du tar fram utsläppsuppgifter ur databasen och beskrivning av vad man kan använda dem till framgår av hjälptexterna nedan. Läs dem, det är till exempel viktigt att känna till att det årligen sker så kallade retroaktiva uppdateringar, vilket innebär att föregående års uppgifter kan vara förlegade och ersatta på grund av metodförbättringar (det kan således bli fel om du bara laddar ner senaste årets uppgifter och lägger till dem i en gammal tabell/gammalt diagram från förra året).

Användarmanual

Info och tips för kommunala klimat- och energihandläggare

Om uppföljning av mål och utsläpp per invånare

Metod- och kvalitetsbeskrivning

I Metod- och kvalitetsbeskrivningens inledande sidor beskrivs hur uppgifterna tagits fram och de följande sidorna är en genomgång av respektive utsläppskälla/sektor som finns med i databasen. Är du kommunal klimat- och energihandläggare så lägg märke till Bilaga 3.

Administration av Nationella emissionsdatabasen

  • Ansvarig för databasen: RUS, Länsstyrelserna i samverkan Kontaktperson: Birgit Nielsen, birgit.nielsen@lansstyrelsen.se
  • Leverantör av databasverktyget: SMHI (Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut)

  • Dataleverantör: SMED (Svenska MiljöEmissionsData) ett samarbete mellan IVL (IVL Svenska Miljöinstitutet), SCB (Statistiska Centralbyrån), SLU (Sveriges Lantbruks Universitet) och SMHI.

  • Uppdatering: Uppgifterna uppdateras årligen juni/juli. På nationell nivå finns utsläppssiffror i december året efter utsläppsåret, och åtta månader senare blir dessa tillgängliga på läns- och kommunnivå.

  • Finansiering: Naturvårdverket finansierar den årliga uppdateringen av databasen och de utvecklingsprojekt som sker i syfte att förbättra kvaliteten på den geografiska fördelningen.

Finns också via Utsläpp i siffror

Denna databas är också tillgänglig via Naturvårdsverkets webbsida. På Naturvårdsverkets finns även en annan databas med detaljerade uppgifter från så kallade EPRTR-anläggningar, vidare finns även uppgifter om handeln med utsläppsrätter. Via Energimyndighetens webbsida kan man nå energistatistiken på läns- och kommunnivå.