Körsträckedata

På denna sida presenteras statistik för fordon, körsträckor och bränsleförbrukning på kommunnivå. Dessa uppgifter används bland annat för miljömålsindikatorn "Körsträcka med bil".

Datafiler

Tabell 1: Bilinnehav per 1000-invånare, baserat på personbilar i trafik i län och kommuner efter ägande vid årsskiftet (1974, 1980, 1990, 1995, 1998, 2000, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Tabell 2. Körsträcka per bil och per invånare 1999, 2000, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Tabell 3: Miljöbilar i trafik vid årsskiftet 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 (OBS! Uppdateras inte längre)

Tabell 4: Nyregistrerade miljöbilar under 2013, 2014, 2015 respektive 2016 som finns kvar i beståndet vid årsskiftet 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 (OBS! Uppdateras inte längre)

Tabell 5. Andel tungstarka resp. lättsvaga personbilar 1998, 2000, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Tabell 6. Bensin- respektive dieselförbrukning per mil, bil och invånare 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

 

Uppdatering av tabellerna ske en gång per år under sommaren. Läs om beräkningsmetoderna till höger.

OBS! I och med införandet av bonus-malus den 1 juli 2018 används inte lägre miljöbilsklassificeringen MB 2013 (miljöbil enligt definitionen för skattebefrielse i Vägtrafikskattelagen (2006:227) mellan 1 januari 2013 och 31 juni 2018). Tidigare redovisades antal miljöbilar i beståndet samt antal nyregistrerade miljöbilar i tabell 3 och 4. Dessa två tabeller uppdateras inte längre, då uppgiften om miljöbilar endast finns tillgänglig för nyregistrerade fordon första halvåret 2018.

 Datakällor

  • SCB:s befolkningsstatistik (antal invånare per kommun).
  • Transportstyrelsens vägtrafikregister (antal bilar av olika typ, per kommun).
  • Transporstyrelsens register för samtliga provade fordon(körsträckor per biltyp och kommun, hämtade från Bilbesiktningens avläsningar).