Körsträckedata

På denna sida presenteras statistik för fordon, körsträckor och bränsleförbrukning på kommunnivå. Dessa uppgifter används bland annat för miljömålsindikatorn "Körsträcka med bil".

 Indikator på miljömål.se

 Datakällor

  • SCB:s befolkningsstatistik (antal invånare per kommun).
  • Transportstyrelsens vägtrafikregister (antal bilar av olika typ, per kommun).
  • Transporstyrelsens register för samtliga provade fordon(körsträckor per biltyp och kommun, hämtade från Bilbesiktningens avläsningar).