Statistik och data

RUS uppdrag omfattar inte att lagra data och statistik. Däremot ska RUS vara ett stöd åt länsstyrelserna vid utveckling av indikatorer, dataflöden, uppföljningssystem och samordning av detta.

Med anledning av detta är den Nationella emissionsdatabasen och körsträckedata tillgängliga genom RUS webbplats.

Körsträckor och bränsleförbrukning

Nationell emissionsdatabas