Nobelmötet 2015

Nobelmötet 2015 för länsstyrelsernas miljömålssamordnare
2015 års Nobelmöte hölls torsdagen den 10 december – fredagen den 11 december på Hasselbacken,
vid Skansen på Djurgården i Stockholm.

Vid mötet presenterades och diskuterades aktuella frågor för det regionala miljömålsarbetet och vår samverkan. Utöver alla länsstyrelser medverkade flera inbjudna gäster. Samtliga länsstyrelser medverkade, totalt ett 40-tal personer, se deltagarlista i bilaga 3. Moderatorer var RUS arbetsgrupps Anna-Lena Lövkvist-Andersen. Anteckningar skedde av flera personer i RUS arbetsgrupp och arrangör var som vanligt RUS arbetsgrupp. Utvärderring av mötet följer i bilaga 2.

 Dokumentation av Nobelmötet inklusive bilagor.

 Program

Presentationer

 FU 15. Ann Wahlström, Naturvårdsverket

Information om pågående arbete med effekt-kartläggning och stöd för arbete inom miljömåls-systemet. Annemay Ek, Naturvårdsverket, 151211

 Om Miljömålsrådet.
Ann Wahlström, Naturvårdsverket, 151210

Strategisk styrning av informationshantering. Johan Westman, Naturvårdsverket, 151210

 Karin Svensson Smith, ordf Riksdagens trafikutskott

 KISS från skogen? Bo Hultgren, Skogsstyrelsen151211.

 Projekt ekosystemtjänster. Ulf Sandström, RUS, 151211.

 Samverkansprogram för informationsförsörjning- IED, Åsa Söderberg, Naturvårdsverket 1512110.