RUS Nobel Nobelmötet 2014

2014 års Nobelmöte hölls på Scandic Hasselbacken i Stockholm. Mötet samlade cirka 50 deltagare från samtliga län och målmyndigheter.

Under två dagar gick vi igenom det mesta av betydelse för miljömålsuppdraget, dag 1 hade fokus på åtgärder och dag 2 hade fokus på uppföljning. Vi diskuterade viktiga frågor och bytte erfarenheter. Inbjudna gäster var Miljödepartementet, Naturvårdsverket, SCB, Länsstyrelsernas IT, miljömålslänsrådet Robert Andrén, landstingsläkaren Johan Hallberg som håller i projektet hälsofrämjande och miljömål med flera.

Underlag inför mötet

 Frågor och underlag till Nobelmötet 2014 

 Deltagarförteckning och gruppindelning 

 Gruppdiskussioner Nobelmötet 2013 

Dag 1 den 9 december:

 Länens svar på RUS frågor om åtgärdsprogram och regionala miljömål 2014

 Första utkast vägledning Miljömålsprocessen
Miljömålsprocessen - En handbok för länsstyrelserna är ett utkast och det kommer finnas möjlighet att tycka till om utkastet båda under Nobelmötet och i efterhand.

 Tidigare underlag vägledning åtgärdsprogram från Nobelmötet dec 2012

 Hur går miljöarbetet regionalt och lokalt

 Hur går miljöarbetet regionalt och lokalt - sammanställning av länsstyrelsernas rapportering 

 Guide till lokalt arbete med miljömålen

 Vägledning i samhällsekonomisk analys för länsstyrelsernas miljömålsarbete – slutförslag 

Dag 2 den 10 december:

 Indikatorunderlag

 Utkast kravspecifikation åtgärdswebb samt presentation till Nobel