Nobelmötet 2013

Nobelmötet 2013 ägde rum mellan den 10 och 11 december på Långholmens konferens i Stockholm.
Dag 1 hade fokus på uppföljning/utvärdering & kommunikation och dag 2 på åtgärdsarbetet och generationsmålet. Vid mötet diskuterades aktuella frågor för det regionala miljömålsarbetet och vår samverkan. Utöver alla länsstyrelser medverkade Miljödepartementet, Miljömålsberedningens kansli, Naturvårdsverket, SKL, Skogsstyrelsen och forskaren Eva Friman.