Nobelmötet 2012

Nobelmötet är ett årligt möte för länsstyrelsernas miljömålssamordnare. Det hölls traditionsenligt den 5–6 december 2012 på hotell Linné i Uppsala, invid Carl von Linnés egen trädgård.
Dag 1 hade fokus på åtgärder och mål, dag 2 på uppföljning och utvärdering inklusive Miljömålsberedningen. Vid mötet behandlades och diskuterades många aktuella frågor av betydelse för det regionala miljömålsarbetet. Naturvårdsverket medverkade. Här följer dokumentation från Nobelmötet. Gruppdiskussioner i sin helhet och gruppdiskussionsfrågorna finns i bilaga 1, deltagarförteckning med gruppindelning i bilaga 2 och utvärdering i bilaga 3. Se också PPT-presentationer från flertalet inledningar och föredrag.