Nobelmötet 2018

Program med detaljerad beskrivning av programpunkterna.

Dag 1 torsdag 6 december

9.30 Fika och förmingel

10.00 Välkomna! Förslag till RUS VP 2019 och fortsatt länsstyrelsegemensamt Agenda 2030-arbete.

10.20 Aktuellt från Miljö- och energidepartementet om miljömål, Agenda 2030 och FN 10 YFP information och frågestund.

11.00 Aktuellt från miljömålsuppföljningen: Årlig uppföljning, indikatorarbetet/IHS, målmanualer och frågestund. 

11.40 Begränsad klimatpåverkan - en nationellt miljömålsansvarig presenterar sig och sitt miljökvalitetsmål.

12.00 Lunch

13.00 Vi uppmärksammar att länsstyrelsernas miljömålsuppdrag firar 20

13.10 Aktuellt från miljömålsuppföljningen
Fördjupad utvärdering 2019.

13.20 Gruppdiskussion om Regional årlig Uppföljning.

13.50 Åtgärdswebb för miljömålen 

14.10 Analyser - hur kan vi arbeta mer med detta?
Formas uppdrag om evidensbaserade miljöanalyser.

Samhällsekonomisk analys, Naturvårdsverket

Vattenmyndigheternas arbete

14.50 Fika

15.10 Gruppdiskussion om Åtgärdsdswebben samt önskemål av stöd i arbetet med analyser -  samhällsekonomi, miljöeffekter.

15.40 Plasttema
Halland
Skåne
Naturvårdsverket

16.20 Aktuellt och planer Naturvårdsverkets arbete verka för miljömålen.

16.35 Paus

16.45 Inspirationsföreläsning: Transformation is feasible - How to achieve the Sustainable Development Goals within Planetary Boundaries. A report to the Club of Rome from Stockholm Resilience Centre and BI Norwegian Business School. David Collste, Marie Curie PhD Fellow, Stockholm Resilience Centre, medförfattare till den nya rapporten

17.30 Slut

18.30 Mingel

19.00 Gemensam middag

Dag 2 fredag 7 december

8.30 Miljömålsarbetets organisering och RUS

Utvärdering av RUS

9.20 Två nationella regeringsuppdrag

Forum för miljösmart konsumtion

Det nationella matsvinnsarbetet

10.10 Fika

10.40 Miljömål i näringslivet och integrering i våra verksamheter

Näringslivets arbete

RUS- projekt om miljömål i näringslivet

12.00 Lunch

13.00 Miljömål och Agenda 2030 kommunalt och lokalt

Projektet Glokala Sverige.

RKA:s uppdrag om lokala indikatorer för Agenda 2030. 

Lokala miljömålsindikatorer – del av RU miljömålsindikatorer.

RUS planerade insatser 2019 till stöd för kommunerna. 

13.45 Gruppdiskussion om lokala indikatorer, ev. Ãven åtgärdsdelen.

14.20 Miljömålsrådet - vad händer nu och hur berörs länsstyrelserna.

Länsstyrelserna.

Naturvårdsverket.

14.45 Avslutning och summering.

15.00 Avslutande fika och mingel.

 

 

 Content Editor

​1 Utvärdering av RÅU 2018

2 Stödbehov för analys av åtgärder

3 Plast och konsumtion

4 Utvärdering av RUS

5 Konsumtion och matsvinn

6 Näringsliv - samverkan

7 Lokala och kommunala indikatorer och samverkan

8 Utvärdering av Nobelmötet