Nobelmötet 2017

Den årliga träffen för länsstyrelsernas miljömålssamordnare år 2017 ägde rum den 5-6 december. Platsen för konferensen var på hotell Hilton Slussen, centralt beläget i Stockholm.

Program för Nobelmötet 2017

 

Program

Tisdag 5 december

10.00 Välkomna!
RUS verksamhetsledare Magnus Eriksson samt Anna-Lena Lövkvist Andersen och Jens Mattsson, RUS arbetsgrupp

10.15 Aktuellt från miljömålsuppföljningen
Årlig uppföljning och indikatorarbetet.
Jonas Rodhe, Naturvårdsverket, utvärderingsenheten, samt företrädare för RUS
Presentation av Naturvårdsverket 

10.50 Statistisk uppföljning av Agenda 2030 och SCB:s regeringsuppdrag kring detta
Viveka Palm, adj. professor i tillämpad miljöekonomi och miljöstatistik och bitr. avdelningschef på SCB
Presentation


11.10
Gruppdiskussioner om Årlig uppföljning och indikatorer


13.00
Aktuellt från Miljö- och energidepartementet om miljömål och Agenda 2030 – information och frågestund.
Emilia Högquist, bitr. enhetschef Miljömålsenheten vid Miljö- och energidepartementet.
Presentation

13.30 Aktuellt om kommunernas arbete med miljömål och Agenda 2030 
Hur kan vi länsstyrelser stödja kommunerna och samverka för detta? Kerstin Blom-Bokliden, SKL.
Presentation

14.10 Åtgärdswebb för miljömålen 
Demonstration av det nya systemet samt frågestund.
RUS/projektgruppen, Hypergene och Stefan Lundvall.
Presentation

15.20
Åtgärdswebb för miljömålen – gruppdiskussioner.

 

16.00 Förslag till verksamhetsplan för RUS 2018 och några aktuella nedslag.
Därefter gemensamt samtal om vårt miljömålsuppdrag och vår RUS-samverkan, vad som oroar och roar samt vilka möjligheter vi ser inför framtiden och önskemål vi har. Samtalet leds av RUS ordförande Per Hallerstig
Presentation

17.00 Aktuellt länsstyrelsernas medverkan i Miljömålsrådet

 

Onsdag 6 december

8.30 Naturvårdsverkets nya miljömålsenhet
FU 2019, Miljömålsrådet, Sverigesmiljömål.se, innovation och miljöledning i staten, Martin Påhlman, enhetschef och Naturvårdsverkets rep. i RUS styrgrupp
Presentation

9.00 Tema mat – livsmedel

Den nationella livsmedelsstrategin.
Mathilda Åberg, bitr. enhetschef/ämnesråd, Jordbruk och miljö/Genomförandesekretariatet för livsmedelsstrategin, Näringsdepartementet.
Presentation

Regeringsuppdraget om matsvinn som Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket har.
Anita Lundström, Naturvårdsverket.
Presentation

Hur Gävleborg arbetar med regional livsmedelsstrategi och tankar vad vi kan göra tillsammans nästa år kring livsmedel/mat.
Berit Löfgren, Länsstyrelsen Gävleborg, RUS styrgrupp som rep. för chefsnätverken lantbruk/landsbygd och hållbar tillväxt
Presentation

10.30 Gruppdiskussioner mat/livsmedel och matsvinn

11.00 Tema transporter och samhällsplanering

Aktuellt inom samhällsplaneringen av betydelse för miljömålen och länsstyrelsegemensamma insatser.
Anders Lindblom, Länsstyrelsen Stockholm, miljönätverkets chefsforum miljömål, RUS och ev. företrädare för Forum för hållbart samhällsbyggande
Presentation

Regeringsuppdraget strategi för fossilfri transportsektor (SOFT).
Joanna Dickinsson, Naturvårdsverket.

Presentation

Hur kan vi göra länstransportplanen mer klimatsmart? – länsstyrelsegemensamt projekt.
Projektledare Hanna Sundqvist, Länsstyrelsen Stockholm
Presentation

13.00 Gruppdiskussion transporter och samhällsplanering

13.30 Tema Klimat- och miljöintegrering i regional tillväxt

Uppdraget till regionalt tillväxtansvariga, iakttagelser utifrån inlämnade handlingsplaner och samarbetet med länsstyrelserna.
Axel Nekman, Tillväxtverket och Sebastian Dahlgren-Axelsson, Naturvårdsverket
Presentation

Om arbetet med handlingsplanen i Stockholm.
Johan Genneby, Länsstyrelsen Stockholm
Presentation

14.15 Gruppdiskussion integrering regional tillväxt

14.45 Avslutning – summering

15.00 Avslutande fika och mingel