Nobelmötet 2016

Den årliga träffen för länsstyrelsernas miljömålssamordnare år 2016 ägde rum den 6-7 december. Platsen var hotell Scandic Grand Central på Vasagatan i Stockholm. 

​Nobelmötet 2016 startade den 6 december och avslutades den 7 december. Huvudmålgrupp var länsstyrelsernas miljömålsamordnare.

Vid Nobelmötet tog vi som vanligt upp viktiga frågor vi har i miljömålsuppdraget och särskilt där vi behöver samverkan. Dag 1 avslutades traditionsenligt med gemensam middag.

Program

Anteckningar

Program och presentationer

Dag 1 Tisdag 6 december

9.30 Fika och förmingel

10.00 Välkomna, incheckning

10.15 Aktuellt från Miljö- och energidepartementet – information och frågestund, företrädare från Miljömålsenheten vid departementet
Presentation

10.50 Kort om förslag till RUS verksamhetsplan 2017, Magnus Eriksson, verksamhetsledare RUS
Presentation

11.00 Regeringens Strategi för hållbar konsumtion – och hur den berör länsstyrelserna, Marita Axelsson, kansliråd Konsumentenheten, Finansdepartementet.
Presentation

11.20 Drivkrafter för hållbar konsumtion. SEI, Katarina Axelsson.
Presentation

11.30 Exempel på länsstyrelsernas arbete för hållbar konsumtion, RUS referensgrupp för hållbar konsumtion.
Presentation

12.00 Hälsofrämjande processer som drivkraft för miljömål och hållbar utveckling – lansering av RUS-projektet, fortsatt spridning, Johan Hallberg, projektledare, Landstinget Dalarna.
Presentation

12.30 Lunch

13.30 Miljömålssamverkan med kommunerna, Kerstin Blom-Bokliden, SKL.
Presentation

13.50 Hur miljömålen kan vägas in i samhällsplaneringen, Ann Åkerskog, Naturvårdsverkets projektledare förstudie vägledning om miljöbedömningar och vägning av olika samhällsmål.
Presentation

14.10 Gruppdiskussioner i stationer om konsumtion, hälsofrämjande, kommunsamverkan/stöd och miljömål i samhällsplaneringen – erfarenhetsutbyte och uppslag till fortsatt RUS-samverkan. Avslutande summering.

15.00 Fika.

15.30 Miljömålsrådet – vad händer nu? Jonas Rodhe, Miljömålsrådets kansli/Naturvårdsverket och Magnus Eriksson, RUS.
Presentation

15.50 Läget med Åtgärdswebb för miljömålen.
Presentation

16.00 Regleringsbrevsuppdrag 51 – om miljömålsintegrering internt och externt och åtgärdsprogram. Introduktion och workshop om goda arbetssätt. Avslutande summering.
Presentation

17.00 Aktuella nedslag i pågående aktiviteter i RUS och omvärlden, RUS arbetsgrupp. Under detta pass kommer också CJ Carlbom, Västmanland, berätta om en Inventering av förorenade områden.
Presentation

17.40 Slut.

18.30 Glöggmingel.

19.00 Gemensam middag.

 

Dag 2 Onsdag 7 december

8.15 RUS nya ordförande Per Hallerstig, Länsstyrelsen Jönköping
Presentation

8.30 Agenda 2030 – vad händer nu och vad kan Agenda 2030 betyda för det regionala miljömålsarbetet? Katarina Sundberg, kanslichef Agenda 2030-delegationen.
Presentation

9.00 Gruppdiskussioner med gemensam summering om Agenda 2030, där vi länsstyrelser bidrar till Agenda 2030-delegationens arbete med att ta fram en handlingsplan.

9.45 Fika.

10.15 Aktuell information från Naturvårdsverket: Nya Miljömål.se, indikatoruppdraget, Smartare miljöinformation med mera, Annemay Ek, Ulrika Domellöf-Mattsson, Malou Järgården och Lena Nerkegård, Naturvårdsverket.
Presentation Miljomal.se
Presentation Indikatoruppdraget
Indikatorhantering i miljöSverige

11.15 Gruppdiskussioner om Miljömål.se och indikatorer.

12.15 Lunch

13.15 Aktuellt från regeringens miljömålsamordnare för näringslivet och hur länsstyrelserna kan stödja näringslivet, Annika Helker-Lundström, regeringskansliet, samt företrädare för lst:s nätverk för hållbar tillväxt och ev. företagsrepresentant.
Presentation Ingela Valeur

Presentation Märet Engström

14.00 Gruppdiskussioner miljömål i näringslivet och hur länsstyrelserna kan stödja.

14.30 Avslutning – summering vad vi kommit fram till och utcheckning.

15.00 Avslutande fika och mingel.