Nobelmötet 2011

Dokumentationen från Nobelmötet den 14-15 december 2011.

2011 års Nobelmöte för länsstyrelsernas och Skogsstyrelsens miljömålssamordnare hölls den 14–15 december, traditionsenligt på First Hotel Linné i Uppsala, invid Carl von Linnés egen trädgård.

I år hade dag ett fokus på mål & åtgärder och dag två på uppföljning & utvärdering. Vid mötet lyftes aktuella frågor av betydelse för det regionala miljömålsarbetet.

Förutom länsstyrelser, medverkade även bl.a. Naturvårdsverket och Miljömålsberedningens kansli.

Program och inbjudan

Deltagarlista

Underlag inför Nobelmötet

Frågor och underlag till gruppdiskussioner, samt gruppindelning

Regionala revideringar (Länens svar 1 juni, till gruppdiskussion dag 1 fm)

Temamöte regionalt och lokalt (minnesant, till gruppdiskussion dag 1 em)

Dokumentation

Dokumentation från föredrag och gruppdiskussion - i korthet

Presentationer: TEMA åtgärdsarbete

Regionala mål och åtgärdsarbete – Magnus Eriksson

RUS åtgärdsprojekt: kulturmiljöområdet - Coco Dedering

Nytt från Miljömålsberedningen - Sara Sundgren

RUS informationsinsatser - Elin Andersson

Hur går åtgärdarbetet i länen? - Magnus Eriksson

Projekt Effektiva miljömålsåtgärder - MKB-centrum

Projekt SustainKnow, kortfilmer som kompetensutveckling - Eva Mikaelsson, Västerbotten

Infoblad om SustainKnow

Föredrag: TEMA uppföljning och utvärdering

Resultat och slutsatser av projektutvärderingen - Harald Arnell

Årets projektansökningar, RUS förslag till fördelning - Magnus Eriksson

Kulturmiljöer vid sjöar och vattendrag - Jeanette Joelsson, Västerbotten

RIS-variabler som indikatorer för biologisk mångfald - Elin Andersson, Jämtland

Gemensam bristanalys för indikatorutveckling - Lena Nerkegård, NV

Nya bedömningsgrunden - Annemay Ek, NV

Fördjupad utvärdering 2012 - Bengt Rundqvist, NV