Miljömålsdagarna 2016 - Växjö

Främja och förebygg var temat för Miljömålsdagarna 2016, årets viktigaste mötesplats för alla som arbetar med de svenska miljömålen. Konferensen ägde rum i Växjö 27–28 april 2016.

​Inspelningar av föredragen och bilderna från presentationerna finns på miljomal.se.

Filmerna ligger på Naturvårdsverkets Bambuserkanal.

Presentationerna ligger på Google Drive. Då det kan vara problem med att nå presentationerna på Google Drive har vi även lagt upp dem här på RUS webbplats.

 

Presentationer den 27 april

Med sikte på en samlad och långsiktig klimatpolitik.
Stefan Nyström, Kanslichef Miljömålsberedningen.

Främja och förebygg - så når vi miljömålen.
Ann Wahlström, Naturvårdsverket.

Vanans makt – hinder för förändring? Linda Kazmierczak, beredskapsdirektör, Länsstyrelsen i Kronobergs län
 

Workshoppar den 27 april

Så här kan …

1 … miljömålen väcka motivation och ge ökad samverkan

  • WWF:s goda exempel och råd till näringsliv och offentliga aktörer om hur vi styr mot miljö- och hållbarhetsmålen – Håkan Wirtén
  • Hur de globala hållbarhetsmålen ska omsättas och hur de kan berika miljömålsarbetet – Eva Thörnelöv, Statsrådsberedningen

(WS kan ses via Naturvårdsverkets Bambuserkanal, det användes inga presentationer)

2 …man välja väg med sikte på miljömålen

3 …miljömålen skapa drivkraft för verksamheten

 

Presentationer den 28 april

Miljömålen – utgångspunkten för klimat- och miljöarbetet.
Åsa Romson, Klimat- och miljöminister

Pilbäcksskolans miljöriddare - barnperspektivet i miljöarbete.
Klass 1, Pilbäcksskolan, Växjö

 

Workshoppar den 28 april

1. Så kan resurseffektivitet bidra till cirkulär ekonomi

2. Ett outnyttjat verktyg? - så kan upphandling bidra till miljömålen

3. Så skapar vi goda livsmiljöer i den täta staden!

 4. Så här kan man konkret arbeta med de nationella miljökvalitetsmålen i verksamheten

5. Så kopplar vi värdet av ekosystemtjänster till flera miljömål

6. Så här kan vi planera och följa upp miljöarbetet i samhället