Västerås 2011

Miljömålsdagarna är ett återkommande arrangemang sedan 2003 som samlar miljömålssamordnare vid nationella myndigheter och länsstyrelser samt andra organisationer. 2011 års arrangemang hölls på Aros Congress Center i Västerås. Arrangörer var Länsstyrelsen Västmanland, Naturvårdsverket
och RUS.

Program

 Inbjudan och program

Dokumentation från konferensen

 Dokumentation från miljömålsdagarna 2011

Presentationer

3 maj

Naturvårdsverkets nya roll och ansvar.
 Presentation - Maria Ågren

Nya preciseringar och ny bedömningsgrund.
 Presentation - Bengt Rundqvist, Naturvårdsverket.

Samhällsekonomiska analyser – ett viktigt verktyg i miljömålsarbetet.
 Presentation - Sofia Ahlroth, Naturvårdsverket.

Främja hälsa – en nyckel till hållbar utveckling.
 Presentation - Johan Hallberg, Landstinget Dalarna

Kulturhistoriska perspektiv i miljöarbetet.
 Presentation - Sven Göthe, Riksantikvarieämbetet.

Svensk konsumtions globala miljöpåverkan –Naturvårdsverkets forskningsprogram och SCB:s arbete inom området.
 Presentation - Karin Klingspor, Naturvårdsverket
 Presentation - Viveka Palm, SCB

4 maj

Fördjupad utvärdering 2012 –frågorna i fokus.
 Presentation - Gunnel Horm, Naturvårdsverket

Indikatorutveckling och miljöinformationsförsörjning Presentation Ingrid Ededahl, Naturvårdsverket

Information från RUS – på gång i RUS 2011.
 Presentation-Magnus Eriksson

Utvärdering av regionala miljömålsprojekt.
Presentation - Harald Arnell

Miljö- och energiaspekter i Västmanlands regionala utvecklingsprogram (RUP).
 Presentation - Åsa Östling

Miljömål och samhällsbyggande kopplat till nya Plan- och bygglagen.
 Presentation - Elisabeth Weber

Hur kan miljömålen bäst tillvaratas i samhällsplaneringen?
 Presentation - Magnus Johansson  

Förberedelserna för den nya Havs- och vattenmyndigheten.
 Presentation - Björn Risinger

Kulturmiljövärden vid åtgärdsplanering i norra Östersjöns vattendistrikt.
 Presentation - Kerstin Fogelberg

Mycket på gång inom Giftfri miljö.
 Presentation - Urban Boije af Gennäs

Pilotlänen för grön utveckling – hävstång för regional energiomställning.
 Presentation - Per-Erik Sandberg