Varberg 2010

Miljömålsdagarna är ett återkommande arrangemang sedan 2003 som samlar miljömålssamordnare och liknande vid nationella myndigheter och länsstyrelser. 2010 års miljömålsdagar hölls på Varbergs Stadshotell mellan den 27-28 april. Arrangörer var Länsstyrelsen i Halland, Miljömålsrådets kansli och RUS.

 Program

Dokumentation från konferensen

 Dokumentation från miljömålsdagarna 2010

Presentationer

 Miljömålspropositionen 2010.
Petronella Troselius, Miljödepartementet.

 Miljöövervakning och datainsamling
Manuela Notter, chef för miljöövervakningen, Naturvårdsverket.

 Gränsvillkor för människans utveckling på planeten.
Anders Wijkman, Senior advisor, Stockholm Environmental Institute.

 Klimatförhandlingar så länge vi lever. Klimatmötet ‐ Vad händer internationellt efter Köpenhamn?
Karl‐Johan Bondeson, Göteborgsposten.

 Trafikplanering, miljöbedömning och klimat.
Mikael Johannesson, Naturvårdsverket.

 Klimatförändringarnas effekter på svenskt miljömålsarbete.
Markku Rummukainen, SMHI.

 Konsumtionsbaserade indikatorer på väg mot klimatmål och miljömål.
Carina Borgström Hansson, expert Ekologiska fotavtryck, WWF.

 Resultat från Boverkets och RUS miljömålsenkät ‐ och hur går vi vidare? Ylva Rönning, Boverket.

 Bebyggelseinventering i Halland som metod.
Mats Folkesson, Länsantikvarie i Halland.

 Kulturmiljöindikatorer, Q och annat på G.
Coco Dedering och Kristofer Sjöö, RUS.

 Miljöeffekter av bioenergisatsningar i jordbruket.
Torben Söderberg, Jordbruksverket

 Information från RUS.
Harald Arnell och Magnus Eriksson, RUS

Hållbarhetsarbete i två Hallandskommuner:

 Miljömålen i det lokala miljöarbetet
 Samordnade varutransporter ‐ ett exempel på framgångsrikt arbete.
Jan‐Olof Andersson, Miljöstrateg, Falkenbergs kommun. 
Stefan Agmarken, Miljökoordinator, Halmstads kommun.

 Gräv en grop åt andra! Biologisk mångfald i Hallands sanddyner.
Kill Persson, MiNa miljö & naturpedagogik.

 Grön kommunikation.
Joel Lindefors, Sensemakers