Umeå 2013

Miljömålsdagarna är årets viktigaste mötesplats för alla som arbetar med miljömålen. Miljömålsdagarna 2013 ägde rum i Umeå den 15–16 maj, under temat "Mer fart i miljöarbetet – i näringslivet, kommunerna och hos myndigheterna".

Bland årets föreläsare fanns företrädare från näringslivet, svenska och norska miljödepartementen, myndigheter, kommuner, miljöorganisationer, högskolor och universitet. Miljömålsdagarna 2013 arrangerades av Länsstyrelsen Västerbotten, Rus och Naturvårdsverket.

Tre fokusområden

Flera av punkterna vid årets miljömålsdagar utgick från de tre fokusområdena i den fördjupade utvärderingen av miljömålen 2012. Mer insatser behövs inom dessa områden för att öka farten i miljöarbetet, enligt utvärderingen: Säkerställ att redan fattade beslut genomförs. Utveckla strategier för en hållbar konsumtion. Kommunicera och informera mer om möjligheterna med miljöarbete. Alla måste bidra Under konferensens båda dagar påpekade flera talare att miljömålsarbetet är en angelägenhet för hela samhället.

Alla måste bidra

Under konferensens båda dagar påpekade flera talare att miljömålsarbetet är en angelägenhet för hela samhället. Statssekreterare Anders Flanking, Miljödepartementet - Myndigheterna ska peka med fingret, vara en tumme i ögat, ibland ta i örat -- men också motivera och föra ut varför miljömålen är viktiga, sa statssekreterare Anders Flanking. Men arbetet med miljömålen handlar inte bara om den offentliga sidan.

Även näringslivet har ekonomiska möjligheter av hållbar utveckling. Och vi i Sverige har ett näringsliv som är med. Även Västerbottens landshövding Magdalena Andersson tog upp näringslivet i sitt välkomstanförande. - Säg den bransch som inte berörs av miljökvalitetsmål. Näringslivet är oerhört viktigt i arbetet med att nå miljömålen.

Under torsdagen handlade flera inspel och ett panelsamtal om näringslivets roll och dess samarbete med myndigheterna. Men går miljömålen överhuvudtaget att nå? Flera talare menade att de nuvarande 16 miljökvalitetsmålen var för visionära och alltför många. Att de inte är prioriterade sinsemellan ansågs också vara en brist. Mikael Karlsson, ordförande, Naturskyddsföreningen Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen, var inte av den åsikten, men höll med om att arbetet med att nå miljömålen berör alla sektorer.- Miljömålen GÅR att nå. Men det krävs i grunden reformerad miljölagstiftning – miljökvalitetsnormer kommer till exempel inte åt diffusa utsläpp. Det krävs avgifter på utsläpp. Och ansvaret för konsumtionen ligger framför allt hos politiken. Frivilliga insatser av kommuner, näringsliv och konsumenter är bra. Men skatter är viktigare. Varför är det till exempel samma moms på miljöstörande som miljöanpassade varor? Vi måste gynna de företag som gör bra saker, menade Mikael Karlsson.

Webbsändning per talare den 15 maj på Bambuser (nytt fönster)

 

Inledning och välkomnande, Magdalena Andersson, landshövding i Västerbottens län

Inledning och välkomnande, Maria Ågren, generaldirektör, Naturvårdsverket

Miljömålsmyndigheterna och farten (90-sekunderspass)

Be Green Umeå, projektledare Emma Ödling, Umeå kommun

Rolf Annerberg, ordförande, Miljömålsberedningen

Inger Strömdahl, Svenskt näringsliv

Katarina Eckerberg, professor, Umeå universitet

Magnus Hennlock, forskare, Göteborgs universitet

Runar Brännlund, forskare, Umeå univeritet

Ann Wahlström, handläggare, Naturvårdsverket

Magnus Eriksson, RUS/Länsstyrelserna

Christina Frimodig, Naturvårdsverket

Hans Wrådhe, Naturvårdsverket

Öystein Nesje, Miljöverndepartementet, Norge

Anders Flanking, statssekreterare, Miljödepartementet

 

Webbsändning per talare den 16 maj på Bambuser (nytt fönster)

 

Malin Karlsson, biolog, Länsstyrelsen Västerbotten

Torbjörn Brorson, professor IIIEE

Richard Almgren, Green Business

Dan Hjalmarsson, generaldirektör Tillväxtanalys

Per Baummann, Svensk Dagligvaruhandel

Åke Persson, Byggdialog Dalarna

Lennart Gustavsson, ordförande Georange

Kerstin Blom Bokliden, Sveriges kommuner och landsting

Panelsamtal:
Kerstin Blom Bokliden, Sveriges kommuner och landsting Nicke Grahn, miljöinspektör Dorotea kommun
Eva-May Karlsson, Vindelns kommun
Lennart Holmlund, kommunalråd, Umeå kommun
Robert Winroth, miljöråd, Landstinget Västerbotten
Susanne Fahlgren, enhetschef, Länsstyrelsen Västerbotten

Mikael Karlsson, ordförande, SNF

Linus Pettersson, omställningsrörelsen, Umeå

Panelsamtal:
Mikael Karlsson, ordförande, SNF
Richard Almgren, Green Business AB
Torbjörn Brorson, professor IIIEE
Åke Persson, Byggdialog Dalarna
Per Baummann, Svensk Dagligvaruhandel
Lennart Gustavsson, ordförade Georange
Eva-May Karlsson, Vindelns kommun
Kerstin Blom Bokliden, Sveriges kommuner och landsting
Dan Hjalmarsson, Tillväxtanalys

Simon Matti, forskare, Luleå tekniska universitet

Summering och avslutning:
Eva Thörnelöf, avdelningschef, Naturvårdsverket
Stig Hammarsten, Rus/Länsstyrelserna