Miljömålsdagarna 2012 i Borgholm

2012 års miljömålsdagar hölls den 25-26 april på Borgholm, Öland under rubriken "Generationsmålet och vägen dit – perspektiv, spaningar och inspiration".

Förutom att själva konferensen gav inspiration, kunskap och givande diskussioner, så erbjöds deltagarna arrangerade utflykter till Mittlandsskogens naturreservatet och fornborg, Wannborga vingård, stadsvandring i Borgholm, och fågelskådning på Kapelludden. 

Inbjudan och program

Dokumentation från konferensen

Dokumentation från miljömålsdagarna 2012

Presentationer

Historiskt perspektiv: Svensk miljöpolitik 1972 – 2012, problem, principer och mål

Presentation historiker Lars J Lundgren

Miljömålsmyndigheterna och generationsmålet – 90-sekunderspasset

Korta inlägg från närvarande myndigheter och organisationer. Tre hade ppt-presentationer.

Presentationer från SGU, SSM och Artdatabanken

Miljömålsberedningen, aktuella frågor

Ordförande Rolf Annerberg, ledamöter och sakkunniga tar upp pågående arbete med strategier för markanvändning och giftfri miljö.

Presentation Miljömålsberedningen

Europeiska miljöbyrån (EEA)

Teresa Ribeiro, ordförande för Strategic futures Group vid EEA, presenterar slutsatser från sitt arbete med globala megatrender och deras miljöpåverkan.

Presentation från EEA

Fördjupade utvärderingen – Hur går vi vidare?

Manuela Notter, biträdande avdelningschef på Avdelningen för forskning och analys på Naturvårdsverket, berättar om den fördjupade utvärderingen och hur resultaten kan användas i det fortsatta arbetet med miljömålen.

Presentation Naturvårdsverket

Aktuellt från Naturvårdsverket

Ann Wahlgren, miljömålssamordning på Naturvårdsverket.

Presentation Naturvårdsverket

Aktuellt från RUS

RUS - Regional Utveckling & Samverkan i miljömålssystemet

Presentation Magnus Eriksson, RUS

Globalt perspektiv: Är hållbar utveckling rätt väg till generationsmålet?

Alf Hornborg, professor i humanekologi, Lunds universitet

Presentation Alf Hornborg

Spaning: Smultronställemetoden – en modell för dialog

Presentation av dialogmetoden Smultronställemetoden, med exempel på hur den har använts i Kalmar län. Coco Dedering, Länsstyrelsen Kalmar län

MMD12-dok11-smultronstallemetoden-presentation.pdf

Övning: Smultronställen á la Miljömål

Varsågoda, ta för er av konferensdeltagarnas miljömåls-smultronställen

MMD12-dok11-Introduktion-MiljömålsSmultronställen-Dokumentation.pdf

MMD12-dok11-smultronstallen-mmdagarna.pdf

MMD12-Dok11-Kartbilaga-Smultronställen.jpg

Spaning Hav & vatten, del 1

Vart är vattenförvaltningen på väg? Lennart Sorby från Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Presentation HaV

Spaning Hav & vatten, del 2

Vårda vatten, underlag för kostnadseffektiva åtgärder mot övergödning. Anders Rimne, Länsstyrelsen i Kalmar

Presentation Anders Rimne, Länsstyrelsen Kalmar

Spaning: Resan mot fossilbränslefritt län

Carolina Gunnarsson från Regionförbundet och ansvarig för Nooil i Kalmar län (fossilbränslefri region 2030).

Presentation Carolina Gunnarsson

Spaning: Ett rikt odlingslandskap

Goda exempel på hur stora projekt inom odlingslandskapet på Öland gett framgångar för den biologiska mångfalden och kulturvärdena.

Presentation Susanne Forslund, Länsstyrelsen Kalmar

Spaning: Hur rikt är vårt odlingslandskap?

Presentation Johan Wallander, Jordbrukverket

Mistra EviEM

Mistra EviEM - Mistras råd för evidensbaserad miljövård.

Presentation Claes Bernes, Mistra

Gemensam summering med en avslutande paneldiskussion.

Summeringen och paneldiskussionen bygger på vad som kommit fram i grupparbetena tidigare under dagen.

Sammanställning av gruppdiskussioner

Utvärdering av Miljömålsdagarna 2012

Sammanfattande utvärdering