Miljömålsdagarna 2018 i Uppsala

Material från Miljömålsdagarna 2018!

Miljömålsdagarna är årets viktigaste mötesplats för alla som arbetar med Sveriges miljömål. Årets konferens ägde rum i Uppsala den 14–15 maj. Temat för årets Miljömålsdagar var "Stora utmaningar, nya lösningar" med fokus på biologisk mångfald, kemikalier och klimat.

Inspelningar av föredragen

Programmet och mer information om de parallella sessionerna hittar du till höger på denna sida.

Länsstyrelsen i Uppsala län var värd för evenemanget som arrangeras tillsammans med Naturvårdsverket och RUS (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet, Länsstyrelserna i samverkan) i samarbete med bland annat Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen, Sveriges Kommuner och Landsting, Region Uppsala och Uppsala kommun.

 

Presentationer måndagen den 14 maj

10.00 Invigning av Miljömålsdagarna 2018
Göran Enander, landshövding.
Maria Gardfjell, kommunalråd Uppsala kommun
Filmklipp på Youtube

10.15 Regeringens syn på miljömålsarbetet.
Karolina Skog, miljöminister
Filmklipp på Youtube

10.45 Reflektion – hur gör miljömålen Sverige bättre?
Björn Risinger, generaldirektör Naturvårdsverket
Kaj Török, Informations- och hållbarhetschef, Max Burgers
Filmklipp på Youtube.

11.05 Vet vi hur det går för den biologiska mångfalden och varför?
Lena Tranvik, programchef Artdatabanken
Filmklipp på Youtube.

11.25 Skötsel och skydd av natur för ökad biologisk mångfald
Tommy Lennartsson, Centrum för biologisk mångfald SLU.
Maria Hoflin, Upplandsstiftelsen.
Nic Kruys, Länsstyrelsen Uppsala län.
Filmklipp på Youtube.

13.00 Ekosystemtjänster i gatumiljö
Michael Eriksson, gatu- och parkchef Uppsala kommun.
Filmklipp på Youtube.

13.20 Nya bevakningssystem biologisk mångfald
Matilda Gennvi Gustafsson, IoT Sustainability Director, Ericsson
Filmklipp på Youtube.

14.00  Parallella sessioner
» 1 – Ekosystemtjänster och målkonflikter i bebyggd miljö
Filmklipp på Youtube.

» 2 – Multifunktionella våtmarker
Eva Amneus Mattisson
Matti Ernold
Sebastian Sundberg
Ingrid Johansson

» 3 – Näringslivets roll för den biologiska mångfalden
Sofie Carler
Monica Soldinger
Sammanfattning

» 4 – Upphandling som verktyg för ökad biologisk mångfald
Anna Norberg
Eva Mattsson
Helena Allard
Sammanfattning
 
» 5 – Lär dig att kommunicera biologisk mångfald till beslutsfattare
Anki Grundelius

» 6 – Invasiva främmande arter och markägarens ansvar
Nils Carlsson, Henrik Lange, Anna Håkansson

15.40  Agenda 2030 – allt hör samman: biologisk mångfald, kemikalier och klimat.
Johanna Sandahl, ledamot Agenda 2030-delegationen.
Filmklipp på Youtube.

16.00  Panelsamtal om Agenda 2030 – framtidstro eller oro?
Bo Frank kommunalråd (M) Växjö, Maria Gardfjell kommunalråd (MP) Uppsala kommun, Matilda Gennvi Gustafsson, IoT Sustainability, Ericsson, Amanda Ritzman och Felicia Söderqvist, studeranderepresentanter samt Stefan Nyström, avdelningschef Klimat vid Naturvård.
Filmklipp på Youtube.

 

Presentationer tisdagen den 15 maj

10.00 Giftfri miljö i vardagen
Kent Wiberg, chef Strategier och uppdrag, Kemikalieinspektionen.
Filmklipp på Youtube.

10.20 Plastutmaningen
Anna Fråne, IVL Svenska Miljöinstitutet.
Filmklipp på Youtube.

10.40 Påverka leverantörsledet för hållbar miljö
Henrik Sundström Hållbarhetschef Electrolux.
Filmklipp på Youtube.

11.00 Att agera kemikalie- och klimatsmart
Maria Cannerborg miljöchef Region Jönköping.
Anna Hilding projektledare ”Jakten på plasten”, Uppsala Klimatprotokoll.
Filmklipp på Youtube.

11.25 Panelsamtal om giftfri miljö och plast – behövs mer styrning och i så fall vilken?
Föredragshållarna ovan samt Marie Löf ekotoxikolog vid SU.
Filmklipp på Youtube.

12.40 Parallella sessioner – Giftfri miljö samt Klimat
» 1 – Hur farliga är konstgräsplanerna? Lär dig allt om mikroplaster.
Karl L och Hansson
Marie Löf
Åsa Jarsén
Eleni Rezaii Liakou
Sammanfattning

» 2 – Hur kan förebyggande arbete och tillsyn driva utvecklingen för giftfri miljö?
Anna Wemming

» 3 – Klimatsmart och hållbar upphandling – så här gör man
Katharina Högdin
Marie-Louise Berg
Peter Nohrstedt
Sammanfattning

» 4 – Konsumtionens miljöpåverkan – hur vänder vi trenden
Eva Ahlner
Evelina Gunnarsson
Kristina Difs
Filmklipp på Youtube.

» 5 – Flygets klimatpåverkan och biobränslen för flyget
Jana Moldanova
Jonas Åkerman
Mauritz Andersson
Lars Andersen Resare
Sammanfattning

» 6 – Fossilfri fordonsflotta om 12 år!
Ebba Willerström Ehrning 
Martin Ahrne
Beatrice Torgnyson Klemme
Sammanfattning

13.50 Klimatbudget som verktyg (in English)
Kevin Anderson, Zennström-professuren i Hållbar utveckling, Uppsala universitet.
Filmklipp på Youtube.

14.15 Panelsamtal Digitalisering, skog eller lagstiftning – vad kan rädda klimatet?
Ingrid Bonde, ordförande Klimatpolitiska rådet. (film)
Erik Brandsma, ordförande Miljömålsrådet. (film)
Filmklipp på Youtube.

14.50 Engagemang för klimatet
Staffan Lindberg, klimatengagerad artist och författare.
Filmklipp på Youtube.

15.05 Summering av Miljömålsdagarna 2018
Göran Enander Landshövding Uppsala Län,
Stefan Nyström, avdelningschef Klimat, Naturvårdsverket.
Filmklipp på Youtube.