Miljömålsdagarna 2018 i Uppsala

Material från Miljömålsdagarna 2018!

Miljömålsdagarna är årets viktigaste mötesplats för alla som arbetar med Sveriges miljömål. Årets konferens ägde rum i Uppsala den 14–15 maj. Temat för årets Miljömålsdagar var "Stora utmaningar, nya lösningar" med fokus på biologisk mångfald, kemikalier och klimat.

Inspelningar av föredragen

Programmet och mer information om de parallella sessionerna hittar du till höger på denna sida.

Länsstyrelsen i Uppsala län var värd för evenemanget som arrangeras tillsammans med Naturvårdsverket och RUS (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet, Länsstyrelserna i samverkan) i samarbete med bland annat Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen, Sveriges Kommuner och Landsting, Region Uppsala och Uppsala kommun.