Miljömålsdagarna 2017

Den 30-31 maj 2017 arrangerades de årliga nationella miljömålsdagarna av Länsstyrelsen i Jämtlands län, på Frösön i Storsjön. Miljömålsdagarna arrangerades i samarbete med Naturvårdsverket, RUS (Regional miljömålssamverkan), Sveriges Kommuner och Landsting, Svenskt Näringsliv, VISITA, Skogsindustrierna, LRF, Östersunds kommun och Region Jämtland Härjedalen.

Viktigt att samarbeta för att nå miljömålen

Temat för årets Miljömålsdagar var "Nu ökar vi takten för att nå Sveriges miljömål". Konferensen slog deltagarrekord i år med 280 anmälda. Flera föreläsare betonade vikten av att samverka i miljöarbetet.

Miljöminister Karolina Skog skickade en videohälsning där hon slog fast att det gemensamma arbetet med miljömålen är viktigt, målen ska nås och vi måste öka takten. Sverige ska även vara ledande med att genomföra FN:s Agenda 2030, där miljömålen är en del av den gröna dimensionen.

Parul Sharma, ordförande för regeringens Agenda 2030-delegation, berättade om delegationens förslag till handlingsplan för FN-målen. Långsiktighet i styrning och ledning, en översättning av delmålen, kommunikationsåtgärder och bildningsinsatser och att agendan integreras i alla politikområden behövs. Den största utmaningen blir att få ett folkligt engagemang kring målen. 

Susanna Löfgren, länsråd i Jämtlands län, summerade Miljömålsdagarna den sista konferensdagen. Hon menade att mer inspiration och mindre pekpinnar kan vara vägen för att nå miljömålen. De konflikter som kan finnas mellan målen får inte hindra oss från att se möjligheterna. Folkbildning, kunskap och insikt – att veta mer om till exempel skogen, kulturmiljön, det samiska kulturarvet – är viktigt för arbetet framåt, i samverkan, för att nå Sveriges miljömål.

Länsstyrelsen i Jämtlands län var värd för årets Miljömåldagar. De arrangerades i samarbete med Naturvårdsverket, RUS (Regional miljömålssamverkan), SKL (Sveriges kommuner och landsting), Svenskt näringsliv, Visita, Skogsindustrierna, LRF, Östersunds kommun och Region Jämtland Härjedalen.

Program för Miljömålsdagarna 2017

​Presentationer från Miljömålsdagarna 2017

Dag 1

01._Björn_Risinger, Naturvardsverket

02._Parul_Sharma,_Agenda 2030-delegationen

03._Annika_Helker_Lundström,_Regeringskansliet

04._Svante_Axelsson,_Fossilfritt_Sverige

05._Anna_Aiberg, Bioinnovation

06._Maria_Gardfjell, Uppsala kommun

 

Dag 2

07._Lisa_Ehde,_LRF

08._Ola_Kåren, SCA

09._Ol-Johán_Sikku,_Konsult i samiskt näringsliv och kultur

10. Nikos_Tsakiridis_/ Qaisar_Mahmood,_Riksantikvarieämbetet

11._Christina_Frimodig, Naturvårdsverket

12._Sara_Kollberg / Ida_Knutsson,_Folkhälsomyndigheten

13._Britt_Bohlin,_Hållbar_turism

14._Maria_Smith, ICA

15._Inger_Uhrdin, Schencker Sweden

16._Viveke_Ihd,_Ragn-Sells

 

Slutsatser från workshops

Workshopsammanstallning