Miljömålsdagarna 2015 i Örebro

Omställning av produktion och konsumtion var temat för Miljömålsdagarna 2015, årets viktigaste mötesplats för alla som arbetar med miljömålen. Konferensen ägde rum i Örebro 5–6 maj 2015.

Miljömålsdagarna 2015 arrangerades av Länsstyrelsen Örebro län, Rus och Naturvårdsverket.

Program för dagarna

Miljömålsdagarna 5 maj i efterhand 

Se Miljömålsdagarna i efterhand på Naturvårdsverkets Bambuser-kanal, eller klicka på respektive talare nedan.

Miljömålsdagarna på Naturvårdsverkets Bambuser-kanal


Nytt i miljöarbetet

Maria Larsson invigningstalade på öppningen av Miljömålsdagarna 2015 

Panelsamtal med Emilia Hagberg,  Miljö- och energidepartementet, Anders Wijkman, ordf. Miljömålsberedningen, Eva Thörnelöf, vik generaldirektör Naturvårdsverket, Lena Sommestad, landshövding och ledamot i miljömålsrådet

90-sekunderspasset & Internationellt

Sändningen börjar med 90-sekunderspasset utifrån frågan: Vilken är eran viktigaste åtgärd under året för att nå miljömålen? Följs av internationellt pass som avslutas med Cathy Maguire om SOER 2015 från EEA 

 

Miljömålsdagarna 6 maj i efterhand

Konsumtion och livsstil

Fördjupad utvärdering 2015, om fokusområdet hållbar konsumtion, Eva Ahlner. Framtidens konsumtion och livskvaliteten, Jörgen Larsson, Chalmers. Styrmedel för hållbar konsumtion, Magnus Hennlock, IVL Svenska miljöinstitutet. Hållbar konsumtion och digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Mattias Höjer och Åsa Moberg, KTH

Näringsliv och samhällsbyggande

"Hur många av er här inne har någon form av allergi?" Hans Wrådhe, Naturvårdsverket om fokusområdet hållbara städer/samhällsplanering. Innan dess Leif Holmberg om näringslivets miljöarbete. Samt Eva Alfredsson, Tillväxtanalys, om grön strukturomvandling.

Annika Helker Lundström, nationell miljömålsamordnare för näringslivet. Utmaningar i en växande stad, Åsa Bellander, programdirektör stadsbyggnad Örebro

Nicklas Hansson, projektledare GreCOR - en grön godskorridor. Logistik-miljö, avvägningar vid lageretablering, Peter Landenberg, logistikdirektör, Elektroskandia Örebro.

Allt är möjligt

Från soptipp till Ramsarområde. Mats Rosenberg, kommunekolog, Örebro kommun. Samt avslutande ord av Magnus Eklund, avdelningschef Miljö, Länsstyrelsen Örebro