Kontakter på länsstyrelserna

I första hand ska länsstyrelsernas kontaktpersoner i listan nedan kontaktas.

Rutan till höger innehåller en:

  • e-postlänk till länsstyrelsernas centraldiarier eller motsvarande

  • excelfil över ansvariga på länsstyrelserna för miljökvalitetsmålen samt miljömålsrelaterade kulturmiljö- och hälsofrågor.

E-post till hela gruppen

 

Anna-Karin Bilén; Blekinge (K); Samordning

Jenny Hertzman; Blekinge (K)

Anders Carlborg; Dalarna (W)

Anna Carlsson; Dalarna (W)

Magnus Eriksson; Dalarna (W)

Therese Lasses; Dalarna (W); Klimat- och energistrateg

Maria Saxe; Dalarna (W)

Sofia Scholler; Gotland (I)

Emilie Vejlens; Gotland (I)

Maria Hysing; Gävleborg (X)

Paula Lenninger; Gävleborg (X)

Marie-Helene Bergstrand; Halland (N)

Jennie Thronée; Halland (N)

Jimmy Nilsson; Jämtland (Z)

Anne-Catrin Almer; Jönköping (F)

Per Hallerstig; Jönköping (F)

Elisabeth Johansson; Jönköping (F)

Catarina Kristensson; Jönköping (F)

Yvonne Liliegren; Jönköping (F)

Jennie Malm; Jönköping (F)

Jens Mattsson; Jönköping (F)

Johanna Petersson; Jönköping (F)

Carl-Johan Sanglert; Jönköping (F)

Coco Dedering; Kalmar (H)

Mathilda Johnsson; Kalmar (H), föräldraledig

Ida Andreasson; Kronoberg (G); miljömålssamordnare, handläggare klimat- och energi

Louise Ellman Kareld; Kronoberg (G); samordning miljömålsuppföljning och miljöövervakning

Per-Anders Persson; Kronoberg (G); funktionsledare Miljö & Naturförvaltning

Aida Ramic; Kronoberg (G)

Charlotte Malmgren; Norrbotten (BD)

Jörgen Naalisvaara; Norrbotten (BD)

Susanne Dahlberg; Skåne (M)

Tommy Persson; Skåne (M)

Monika Puch; Skåne (M)

Johanna Ragnarsson; Skåne (M)

Susanne Åberg; Skåne (M); information

Anna-Lena Lövkvist Andersen; Stockholm (AB)

Åsa Andreasson; Stockholm (AB)

Helen Barda; Stockholm (AB); Samordning 

Lisa Rehnström; Stockholm (AB)

Amanda Palmstierna; Stockholm (AB), tjänstledig

Hanna Grimstedt; Södermanland (D)

Maria Gustavsson; Södermanland (D), tjänstledig

Hilde Nystad; Södermanland (D)

Helena Brunnkvist; Uppsala (C)

Martina Dernroth; Uppsala (C) (åtgärdsprogram)

Linnéa Larsson; Uppsala (C)

Malin Larsson; Uppsala (C)

Margareta Wallsten; Värmland (S)

Eva Mikaelsson; Västerbotten (AC)

Jeanette Joelsson; Västerbotten (AC); Kulturmiljö

Lotta Ström; Västerbotten (AC)

Marie Vallin; Västerbotten (AC)

Rebecka Bjurhall; Västernorrland (Y)

Mårten Gustafsson; Västmanland (U)

Anna Bergqvist; Västra Götaland (O) (vikarie för Sofie)

Anna Malmros; Västra Götaland (O)

Sofie Halsius; Västra Götaland (O) (föräldraledig)

Cecilia Lunder; Västra Götaland (O)

Birgit Nielsen; Västra Götaland (O)

Ulf Sandström; Örebro (T)

Erik Göthlin; Örebro (T)

Sara Spjuth; Östergötland (E)

Katja Wehbi; Östergötland (E)