Kontaktlistor

Här finns namn och e-postadresser till kontaktpersoner på länsstyrelserna och Skogsstyrelsen för regionalt miljömålsarbete och till Naturvårdsverket. Du finner också kontaktlistor för länsstyrelsernas målansvariga.

Vill du komma i kontakt med RUS arbetsgrupp eller RUS styrgrupp följer du länkarna.

Informera RUS informatör om något inte stämmer eller om nya kontaktpersoner tillkommer. Mail skickas lätt till hela grupper genom att trycka på länken "e-post till hela gruppen" som finns längst upp till höger i aktuell kontaktlista.