Övrig regional samverkan

Miljösamverkan

Denna webbplats administreras av miljöskyddsenheten på Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Det är många län som har en regional samverkan kring miljötillsynen. Den regionala samverkan består av kommunernas miljökontor tillsammans med andra i länet, vanligen länsstyrelse, regionförbund/kommunförbund och landsting/region.

Miljösamverkan Sverige
Miljösamverkan Sverige är ett samverkansorgan kring tillsyn och tillsynsvägledning inom miljöbalksområdet. Deltagare är Sveriges länsstyrelser, Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten.

Regional klimat- och energisamordning
Regional energisamordning är en plats där landets alla länsstyrelser delar med sig av det regionala energi- och klimatarbetet.