Regionalt arbete med miljömålen

Länsstyrelserna och Skogsstyrelsen är de regionala målmyndigheterna och har en samordnande roll i det regionala arbetet med miljömålen.

Länsstyrelserna och Skogsstyrelsen arbetar tillsammans med kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet och miljön ska bli bättre. Vi följer också upp hur miljöarbetet går.