Goda exempel - Uppföljning

Här finner du exempel på metoder för uppföljning av  åtgärdsprogrammen.

Enkät för uppföljning av regionalt åtgärdsarbete

Metod

Länsstyrelserna i Skåne, Blekinge, Hallands, Kalmar, Jönköpings, Kronobergs och Östergötlands län har gemensamt tagit fram en metod för att följa upp åtgärder i det regionala miljömålsarbetet. Metoden ska kunna användas av samtliga länsstyrelser för att ge en samlad bild av åtgärdsarbetet i länen. Den ska vara underlag för nya satsningar och prioriteringar samt underlätta erfarenhetsutbytet mellan länsstyrelserna. Projektet har finansierats av Miljömålsrådet.

Ladda ner metodbeskrivningen under "Vidare läsning".

Verktyg

Undersökningsverktyget är internetbaserat och du behöver ingen specifik programvara för att göra dina undersökningar. Det räcker med en dator och tillgång till Internet. För dig som ska genomföra enkäten ”Uppföljning av åtgärder i miljömålsarbetet” i enkätverktyget finns instruktioner i användarmanualen under "Vidare läsning"

Här loggar du in på webbverktyget