RUS styrgrupp

Per Hallerstig, ordförande, representerar länsstyrelsernas miljönätverk, Länsstyrelsen i Jönköpings län

Vanja Strand, Skogsstyrelsen

Marie Uhrwing, Naturvårdsverket

Thomas Klein Havs- och vattenmyndigheten

Ulf Lindberg, representerar kulturmiljöforum, Länsstyrelsen i Västerbottens län

Jeanette Schlaucher, sammankallande miljönätverkets chefsforum miljömål, Länsstyrelsen Skåne 

Nina Kiani Janson, Länsstyrelsen Västra Götaland

Doris Nicht, representerar länsstyrelsernas chefsnätverk för lantbruk/landsbygd (LD21), Länsstyrelsen i Blekinge län.

Mikael Selander, representerar länsstyrelsernas chefsnätverk för hållbar tillväxt (NHT 21), Länsstyrelsen Dalarna

Kerstin Blom Bokliden, Sveriges Kommuner och Landsting, adjungerad

Olena Kashyna, Naturvårdsverkets samordningsfunktion, adjungerad

Veronica Lauritzsen, Länsstyrelsen Gävleborg, kontaktlänsråd miljömål/Miljömålsrådet

Magnus Eriksson, RUS verksamhetsledare