RUS styrgrupp

Per Hallerstig, ordförande, representerar länsstyrelsernas miljönätverk, Länsstyrelsen i Jönköpings län

Bo Hultgren, Skogsstyrelsen

Martin Påhlman, Naturvårdsverket (inte på bild)

Mats Svensson Havs- och vattenmyndigheten

Jeanette Joelsson, representerar kulturmiljöforum, Länsstyrelsen Västerbottens län

Berit Löfgren, representerar länsstyrelsernas nätverk för hållbar tillväxt samt nätverket för landsbygd/lantbruk, Länsstyrelsen i Gävleborgs län

Jeanette Schlaucher, sammankallande miljönätverkets chefsforum miljömål, Länsstyrelsen i Skåne län (inte på bild)

Elisabet Weber, representerar Forum för hållbart samhällsbyggande , Länsstyrelsen i Skåne län

Kerstin Blom Bokliden, Sveriges Kommuner och Landsting, adjungerad (inte på bild)

Naturvårdsverkets samordningsfunktion, adjungerad

Magnus Eriksson, RUS verksamhetsledare