Aktuell indikatoruppdatering

Aktuell information om vårens indikatoruppdatering finns under Uppföljning och utvärdering> Indikatorer> Aktuell uppdatering​