Indikatoruppdateringen hösten 2017

Länsstyrelserna kan uppdatera sina regionala texter för 22 indikatorer under perioden 2-31 oktober.

Du hittar tidplanen, vilka indikatorer som ska uppdateras, anvisningar och stöd med mera under Uppföljning och utvärdering> Indikatorer> Aktuell uppdatering