Uppdaterad information inför höstens regionala miljömålsuppföljning

Länsstyrelserna och Skogsstyrelsens har i uppdrag att årligen följa upp det regionala miljömålsarbet. Dels med syfte att ge underlag till den nationella miljömålsuppföljningen, dels att ge kunskap till olika aktörer i respektive län om målen.

På RUS webbplats finns anvisningar om länsstyrelsernas regionala uppföljning.

Som ett stöd inför den årliga regionala uppföljningen av miljömålsarbetet bjuder RUS även in till ett antal möten via Skype mellan målansvariga på de nationella myndigheterna och länsstyrelserna.

  • 26 augusti kl 13.00-14.30: Ett möte för miljömålssamordnarna om anvisningarna
  • 2 september kl 10.00-11.30: Ett särskilt målövergripande möte för kulturmiljö.
  • 30 augusti-13 september: Målspecifika möten via Skype mellan målansvariga på nationell nivå och länsstyrelserna.  

Mötena och underlag finns upplagda i kalendern på RUS webbplats.