Indikatoruppdateringen hösten 2019

Under oktober uppdaterar länsstyrelserna de regionala texterna till 15 av miljömålsindikatorerna på sverigesmiljömål.se. På sidan "Aktuell uppdatering" under Uppföljning och utvärdering> Indikatorer finns all information du behöver för uppdateringen.

​Under http://extra.lansstyrelsen.se/rus/Sv/uppfoljning-och-utvardering/indikatorer/Pages/aktuell-indikatoruppdatering.aspx hittar du följande:

  • Lista över vilka indikatorer som ska uppdateras
  • Dataunderlag
  • Information och malltexter
  • Lathund och utbildningsvideo för hur/var texterna ska uppdateras