Dokumentation från GIS-utbildning Våtmark

Under hösten erbjuds två utbildningar i GIS för miljömålsansvariga med länsansvar Myllrande våtmarker. Här samlas material från utbildningarna. 

Del 1 av utbildningen handlar om Våtmarker vitt och brett – GIS som stöd för att granska våtmarkens tillstånd och potential

Presentation från del 1:

Våtmarker vitt och brett.pdf

Inspelning från del 1:

GIS-utbildning del 1.mp4

Del två av utbildningen sker den 12 november och handlar om Planering av våtmarksrestaurering med hjälp av GIS