RUS verksamhetsplan 2019

​Vi ger som tidigare år inledande möjlighet att lämna synpunkter över RUS verksamhet 2019. Lämna era synpunkter senast den 29 augusti.

Vi ger som tidigare år inledande möjlighet att lämna synpunkter över RUS verksamhet 2019. Lämna era synpunkter senast den 29 augusti. Skickas till verksamhetsledare Magnus Eriksson, magnus.eriksson@lansstyrelsen.se. Syftet är att skapa delaktighet och förankring. Fler tillfällen ges under hösten att lämna synpunkter.

Vid RUS arbetsgrupp 30-31 augusti och styrgrupp 19 september börjar verksamhetsplaneringen och inkomna önskemål utgör då underlag. Under hösten fortsätter sedan arbetet och verksamhetsplaneringen tas också upp i länsstyrelsernas Miljönätverk och vid Nobelmötet för länsstyrelsernas miljömålssamordnare 6-7 december. Därefter fastställs verksamhetsplanen.

Ta del av RUS verksamhetsplan för 2018.