Kommunikationsstöd RUS arbetsgrupp – regional miljömålsuppföljning på RUS webbplats

RUS (länsstyrelsernas samverkansorgan i det regionala miljömålsarbetet) söker så fort som möjligt kommunikationsstöd för att skapa och lägga upp sidor på RUS webbplats med Regional Årlig Uppföljning av miljömålen.

RUS (länsstyrelsernas samverkansorgan i det regionala miljömålsarbetet) söker så fort som möjligt kommunikationsstöd för att skapa och lägga upp sidor på RUS webbplats med Regional Årlig Uppföljning av miljömålen. Dessa sidor har fram till nu funnits på miljömål.se den gamla nationella miljömålsportalen som släcks ner i december. Då det finns en stor efterfrågan att ta del av uppföljningen på webben har RUS styrgrupp beslutat att lägga upp denna på RUS hemsida, med länk från nya Sverigesmiljömål.se

Arbetet bör helst vara slutfört till årsskiftet. Tidsomfattningen uppskattas till motsvarande ca två veckor heltid. RUS ersätter nedlagda timmar, inkl. OH. Arbetet utförs i sharepointmiljö och i samarbete med RUS kommunikatör.

Ansökan/intresseanmälan så fort som möjligt och senast den 2 november. Skickas till Jens Mattsson via e-post jens.mattsson@lansstyrelsen.se

Frågor kan ställas till:

Jens Mattsson 010-223 64 42, jens.mattson@lansstyrelsen.se

Magnus Eriksson 010-22 50 280, magnus.eriksson@lansstyrelsen.se
RUS verksamhetsledare.