Åtgärdswebben - Introduktionsutbildningar i maj och juni

Under maj och juni anordnar RUS introduktionsutbildningar för Åtgärdswebben. Dokumentationen från utbildningstillfällena ligger under Uppföljning och utvärdering> Åtgärdswebb för miljömål

​Här hittar du dokumentationen från utbildningstillfällena Uppföljning och utvärdering> Åtgärdswebb för miljömål